Forebygging fremfor straff

DEBATT: Hvorfor har tar vi oss råd til narkoaksjon med 80 politifolk, men ikke til en ordentlig skolehelsetjeneste?

Publisert Publisert

Malene Tonheim og Anders Hjelmaas avslørte stort forbruk av cannabis på skolen, som førte til en stor politiaksjon. Her med elevinspektør Stig Hammersland Foto: Marita Aarekol

Debattinnlegg

 • Tord Hustveit
  Leder Unge Venstre
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Tord Hustveit, leder i Unge Venstre

Jeg tror alle er enige i at norske skoler skal være rusfrie. Uenigheten oppstår først når det kommer til virkemidler og hvordan vi skal bruke ressursene. Jeg tror ikke store og dramatiske aksjoner som skal statuere et eksempel er veien å gå. Skal vi endre holdninger, må det skje gjennom tillitsbyggende arbeid og forebygging.

Politiet må bygge tillit

Politiet har gjennomførte narkoaksjoner på flere videregående skoler i Bergen. Det var over 80 polititjenestemenn med hunder som deltok i disse aksjonene. Jeg er helt enig i at noe må gjøres med rusmiljøene som har oppstått på mange skoler, men en stor aksjon for å sette et eksempel er feil medisin. Forebygging og tilstedeværelse er viktigere en spektakulære aksjoner.

Skal politiet være i stand til å jobbe forebyggende, er tillit viktig. For mange av medelevene til de som ble tatt ut av klasserommene, var dette første møte med politiet. Det er et møte flere betegnet med ord som krenkende, og politiet ble betegnet som aggressive. Det er fullt mulig at politiet oppførte seg eksemplarisk og gjorde alt rett, men når flere elever sitter igjen med et annet inntrykk, er det noen politiet bør ta til seg.

Hvorfor i skoletiden?

Politiet hadde full rett til å aksjonere på skolen. På forhånd hadde de skjellig grunn til mistanke om at flere elever var i besittelse av cannabis, men hvorfor måtte de slå til akkurat i skoletiden? Elevene det forelå mistanke mot var etter politiets egne utsagn «overrepresentasjon av elever med dårlige karakterer, mye fravær og dropout fra skolen». Dette var altså elever på vei vekk fra samfunnet. Er det noen som har et behov for en tilknytning til et fungerende fellesskap, er det disse elvene.

Ved å henge dem ut foran medelevene har politiet forsterket utenforskapen. Politiet har tydeligvis vurdert muligheten til å dra hjem til de det gjelder, men har skjøvet det fra seg. Det var viktigere å statuere et eksempel. Hadde de dratt hjem til dem det gjaldt, kunne de i hatt en samtale med eleven og elevens foresatte for å sammen forstå alvoret i situasjonen, og finne mulige løsninger og sanksjoner.

De svakeste elevene

Et annet spørsmål jeg gjerne skulle hatt svar på, er hvorfor vi som samfunn ikke gjør mer for å hjelpe de svakeste elevene. De elevene som har mye fravær og står i fare for å droppe ut har ofte andre problemer. Enten det er problemer i hjemmet, sosiale eller faglige problemer på skolen. Vi har neglisjert forebyggingsarbeidet blant disse elevene. I en undersøkelse fra sykepleierforbundet svarte syv av ti helsesøstre at de ikke har tid til forebyggende arbeid. Syv av ti helsesøstre svarer også at de ikke våger å stille vanskelige spørsmål til elevene, for de vet at de ikke har tid til å ta tak i det hvis elvene har problemer.

Sannsynligvis var flere av de elvene som ble arrestert i dag i den kategorien som kunne trengt noen som stilte et vanskelig spørsmål. Dessverre var ikke vi som samfunn villige til å bruke ressurser på å hjelpe, men vi var villige til å bruke over 80 polititjenestemenn til å aksjonere mot disse ungdommene.

Politet må besøke skoler

Jeg mener absolutt ikke at politiet skal holde seg borte fra skoler. Det er helt fantastisk hvis de tar seg tid til å komme innom skolen for å snakke med elevene, og høre hvordan deres hverdag er. Hva som er deres problemer og utfordringer. Det har blitt gjort på noen skoler, men det burde blitt gjort på så langt flere. Det er nettopp tilstedeværelse over tid som skaper tillit. Det er langt mer virkningsfullt enn de aksjonene vi så på mandag, som ifølge politiets egne utsagn, handlet om å sette et eksempel.

Hvis det eneste møtet en ungdom har med politiet er en aksjon med hunder der medelever får navene sine lest opp fra en liste og blir tatt med ut, da blir politiet noe fjernt og skummelt. Det er viktig at ordensmakten ikke blir noen som er mot elevene og som mange føler krenker deres rettigheter, men blir noe som spiller på lag med elvene i forsøket på å skape en god skolehverdag. Får vi til det, har vi kommet et langt steg på veien med forebyggingen.

Forebygging fremfor straff

Rusmidler er farlig. Det er likevel ikke skremsel som er den beste måten å sikre at unge har gode holdninger i møte med det. En styrket skolehelsetjeneste hvor vi har så mange helsepersoner i skolen at de kan stille de vanskelige spørsmålene, uten å frykte at de ikke har tid hvis elevene svare. Et politi som prioriterer tilstedeværelse over store og spektakulære aksjoner og som har et tillitsforhold til elevene. Narkotikaforbrytelser har den egenskapen at offeret for forbrytelsen er den som bryter loven.

Det viktigste er derfor ikke å straffe flest mulig, men at så få som mulig kommer i et avhengighetsforhold. Politiet i Hordaland skal derfor ha honnør for at de valgte å gi påtaleunnlatelse til de fleste som ble arrestert under aksjonen på mandag. Noen av dem som ble tatt uttrykte letteste over å bli avslørt. Endelig ble de sett av storsamfunnet.

I fremtiden bør vi fange opp de som sliter mye tidligere. Vi trenger forebyggingen fremfor straff og vi må vise at vi mener det gjennom klare prioriteringer.

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. - Cannabis påvirker unge hjerner

 2. Åtte nye elever pågrepet

 3. Elevrådet forsvarer politiet

 4. Forsynte Fana-ungdom med hasj

 5. Oppvåkning i Bergen sør

 6. - Jeg kommer aldri til å nærme meg hasj igjen

 7. Oppvåkning i Bergen sør

 8. Venstre-politiker roser politiet

 9. Politiet informerte Fana-elever

 10. To russ fengslet

 11. - Foreldre må ikke undervurdere sin egen påvirkningskraft

 12. - Fikk krasse bekymringsmeldinger

 13. Får gå mot at de søker behandling

 14. Narkoaksjon mot skoler i Bergen

BT anbefaler

– Eg er skuffa over det eg såg i parken

Helsebyråd Beate Husa seier ho er uroa etter å ha sett studentane i Nygårdsparken.

LES SAKEN
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg