Schjelderup-kysset

Hver dag villedet Arbeiderpartiet og Schjelderup velgerne sine med bybanesaken.

BLE LEI: Judas-kysset er kjent som et svik av bibelske proporsjoner. I Bergens politiske historie vil Schelderup-kysset til 80 % av velgerne bli husket mye lengre enn Ap-politikerne som nå varmer stolene på rådhuset, skriver Jacob Mæhle. Privat

  • Hannah Atic Fra Høyres Bystyregruppe
  • Leder Av Hordaland Unge Høyre
  • Jacob Mæhle

Arbeiderpartiets (Ap) snuoperasjon i bybanesaken går utvilsomt inn i historiebøkene som et av de største velgerbedragene i byens politiske historie.

Lukk øynene og tenk tilbake til kommunevalgkampen i høst. Hver dag villedet Arbeiderpartiet velgerne sine ved å late som om de ville legge Bybanen i tunnel for å verne Bryggen, og bygge en raskere bybane. Velgerne stolte på dem. Selv med 38 prosents oppslutning for Ap, og over 80 prosent oppslutning om «tunnel-partier», valgte Ap og Harald Schjelderup makt og posisjoner fremfor prinsipper.

Scheldrup:

Les også

Byluften er et felles ansvar

VELGERBEDRAG: - Arbeiderpartiet mente aldri det de sa til velgerne i valgkampen, skriver Jacob Mæhle (H). PRIVAT

Dette forteller oss mye om partiet som nå styrer byen. Ap mente aldri det de sa til velgerne i valgkampen. De hadde tenkt å selge seg til andre partier. Hver dør de banket på, hver rose de delte ut, ble gjort med et snev av bedrag. Flere i partiet har senere fortalt at bybanesaken var noe av det første Ap ga bort i forhandlingene. Makt og posisjoner var viktigere.

Byrådet ber om nye utredninger:

Les også

Kan bli underjordisk stopp i Sandviken

Hva fikk så Ap for denne lite imponerende hestehandelen? Litt posisjoner, men veldig lite politikk. De fikk en ordfører, som i et parlamentarisk system stort sett innehar symbolsk verdi. Noen rådgivere og Ap-byråder får lønn i noen år. Politisk sett er det derimot vanskelig å finne hva Ap egentlig får betalt for. Mer human narkotikapolitikk? Det ville byen fått med et sentrum-borgerlig valgresultat også. Køprising? Det er allerede innført. Verne skoler fra nedleggelser? De blir nå lagt ned på Aps vakt uansett. Jeg finner bare ett virkelig gjennomslag for Ap: De skal flytte veldrevne private sykehjemsplasser over til kommunen igjen, og bruke millioner av skattebetalernes kroner på det. Var det verdt prisen, Schelderup?

Kanskje var det politisk storm om bybanesaken før valget. Mange av oss gikk lei av å lese om saken. Da er det utrolig viktig å huske på: Folk ble lei fordi et lite mindretall i bystyret blokkerte flertallet fra å ta en avgjørelse, ikke fordi store partier sto på standpunktet sitt. Dette valget kunne blitt en anledning til å la flertallet bestemme. I stedet står velgerne igjen og lurer: Betyr valg noe i det hele tatt? Tillit til politikerne var noe av det Ap gikk til valg på. Husker du, Schjelderup?

Partiene som stemte for bilfri Bryggen har hatt 20 år på seg:

Les også

Bilfri Bryggen, liksom

«Byen måtte komme seg videre», sier gjerne Ap for å unnskylde seg. Faktum er at Ap nå vil bruke milliarder av bompengekroner og skattekroner på et kollektivsystem som går for sakte, som ødelegger byrom i sentrum, og som har en trasé som byens velgere overhodet ikke vil ha. Å kaste milliarder av skattekroner ut av vinduet på noe som snart er utdatert, er ikke ansvarlig ledelse. Det er grovt uansvarlig og korttenkt.

Judas-kysset er kjent som et svik av bibelske proporsjoner. I Bergens politiske historie vil Schelderup-kysset til 80 % av velgerne bli husket mye lengre enn Ap-politikerne som nå varmer stolene på rådhuset. Med unntak av Schelderup selv, kanskje: Om det bygges jernbaneskinner, betongklosser, gjerder og skjemmende master foran Bryggen, vil han jo få et lite hyggelig monument over seg.

Byen stolte på ham, velgerne ga ham tillit. Om tre år vil han fort gå inn i historiebøkene som den som solgte sine prinsipper for å få makt, men mistet den i det lange løp. Velgerne glemmer ikke.

Debattant:

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg