• FERJEFRI E39: Ifølgje fagetatane vil prosjektet over ein 40-årsperiode auke klimagassutsleppa med 10 prosent, skriv Lars-Henrik Paarup Michelsen. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

Ferjefritt E39 må skrotast

Skal Norge nå sine klimaforpliktingar, må transportsektoren vere tilnærma utsleppsfri i 2050. Ferjefritt E39 framstår difor som eit stadig meir uklokt prosjekt.