Ei regjering for dei få

Vi har ei regjering som er øydeleggande for framtidas Noreg.

Regjeringa vil berre snakke med dei store og mektige i sin eigen maktsirkel, skriv Alfred Bjørlo.
  • Alfred Bjørlo
    Stortingsrepresentant for Venstre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fredag 18. november inviterte statsministeren og finansministeren til «forsoningsmøte» med sjømatnæringa. Regjeringas første instinkt var å invitere dei fem største selskapa i bransjen – ingen andre.

Då selskapa bad om at regjeringa i staden møtte organisasjonane som representerer alle selskap i næringa, små og store, vart det latterleggjort av regjeringa. Organisasjonane som representerer alle bedriftene, vart stempla som «lobbyistar» av finansministeren.

Veka før trekte ein av Sunnmøres fremste næringslivs-byggarar, Tore Ulstein, seg frå næringsministerens prestisjeprosjekt Nasjonalt eksportråd. «Avstanden mellom regjeringens liv og lære har blitt for stor. (...) Er det slik at norske eiere ikke er ønsket? Det er sånn det føles nå», sa Tore Ulstein til Dagens Næringsliv.

I starten av november rykka arbeidstakarorganisasjonane YS og UNIO ut og slo alarm om at dei blir haldne utanfor av regjeringa. Trepartssamarbeidet knakar i samanføyingane fordi regjeringa stort sett berre vil snakke med LO – dei som finansierer Ap sin valkamp og sit på innsida av Ap sitt sentralstyre. Ap/Sp-regjeringa plasserer i praksis store deler av norsk arbeidsliv på sidelinja, sa YS-sjef Hans-Erik Skjæggerud.

Alfred Bjørlo meiner regjeringa har ein dårleg næringspolitikk.

I ei tid der det er viktigare enn nokon gong at «alle skal med», har vi ei regjering som berre vil snakke med dei store og mektige i sin eigen maktsirkel – og gjer livet stadig vanskelegare for dei som er på utsida.

Særleg går dette ut over småbedriftene. Over 80 prosent av norske bedrifter – i all hovudsak små og mellomstore – meiner regjeringa fører ein politikk som i svært liten eller liten grad tar omsyn til dei.

Les også

Ny skrivekonkurranse i BT: «Vi som lager jul»

Regjeringa har slept beina etter seg i å hjelpe småbedriftene med høge straumprisar – og har enno ikkje fått gode nok ordningar på plass. Det gjer at mange små bedrifter no går dukken. Skattenivået blir skrudd opp og opp – og skattane som rammar småbedrifter med aktive eigarar og distrikts-næringslivet hardast, blir auka mest.

Til og med det vanvitige forslaget om å innføre ein «straffeskatt» på syv milliardar kroner på bedrifter som tilset folk med høg utdanning (høgare arbeidsgivaravgift på inntekter over 750.000 NOK), ser ut til å skli gjennom.

Ja, vi er no komne så langt at seks av ti bedrifter varslar at dei må kutte i investeringsnivå og aktivitet – i ei tid der nye investeringar og nytt grønt næringsliv er viktigare enn nokosinne.

Les også

Hans Mjelva: «Når regjeringa vil hasteinnføre ein skatt fordi dei fryktar lakselobbyen, har norsk politikk har spelt fallitt»

Regjeringa har brukt store ord om ein meir «aktiv næringspolitikk». No ser vi kva det betyr i praksis: Det betyr ein aktiv politikk for å bygge ned både breidda i trepartssamarbeidet og av det mangfaldet av små og lokalt eigde bedrifter som til no har vore grunnmuren for det norske samfunnet.

Til fordel for meir stat og meir statleg eigarskap, supplert med særleg omsorg og pleie for dei store næringslivsgigantane, som skal få lov å ha eksklusive møte med statsministeren og finansministeren utan andre til stades.

Vel – det kan sikkert bli ein ny batterifabrikk av det. Kanskje også nokre fleire oppdrettsanlegg i regi av utanlandskeigde og børsnoterte Mowi. Men det er dramatisk dårleg nytt for det nyskapande, mangfaldige næringslivet som ikkje når opp i kampen om regjeringa sin gunst – dei som i dag slit med høge straumprisar, stadig høgare skattar og ein stadig meir korporativ stat.

Det er mangfaldet, skaparkrafta og dei gode ideane som skal bygge det nye Noreg. Ikkje det å ha «mektige vænna», som LO- og Ap-topp Gerd Liv Valla så treffande har sagt det.

Då treng vi ein radikal snuoperasjon av den næringspolitikken Ap og Sp no fører. Og vi treng vi ei ny regjering – ei regjering for dei mange små, ikkje berre for dei store få.

Publisert: