Har Arbeiderpartiet snudd om bompenger?

Det er overraskende at Ap skylder på regjeringen for deres egen bomring.

Publisert: Publisert:

OVERRASKET: Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener at Ap selv har valgt å øke bompengene i Bergen, og at de ikke kan skylde på regjeringen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Debattinnlegg

Ketil Solvik-Olsen
Samferdselsminister (Frp)

Under Arbeiderpartiets ledelse har Bergen kommune valgt å øke bompengenivået i byen. Det har de myndighet til, siden bomringen i Bergen er styrt av lokalpolitikerne.

Jeg blir derfor overrasket over at Ap forsøker skylde deres egen bomring på regjeringen, i BT 18. februar.

Dersom Ap i Bergen ønsker å legge ned bomringen i Bergen, så skal jeg umiddelbart viderebringe det til Stortinget. Verken Stortinget eller regjeringen har tvunget Bergen til å ha bomring rundt byen.

Det er Bergen som vedtar hvilke takster de ønsker. Under Ap har de økt.

Les også

Fjerner biler for fredeligere sentrum

Les også

BTs leder: Program for en bedre by

Ap hevder at de i Stortinget har foreslått å redusere takstene i bomringen i Bergen. Det er feil. I Stortingets budsjettdebatt i desember var Aps transportpolitiske talsmann tydelig på at han «kan love at det ikke blir lavere bompenger i byene».

Ap har i Stortinget konsekvent stemt mot regjeringens forslag til økte bevilgninger for å redusere bomtakster i eksisterende veiprosjekt. Regjeringen har til slutt oppnådd flertall for vårt forslag om bomkutt, sammen med Venstre og KrF.

Det er ingen hemmelighet at det har kommet nye bompenger under dagens regjering. Ap kan kose seg over at flertallet ikke har gitt Frp støtte i alle våre kuttforslag. Likevel har Frp i regjering kjempet inn bomkutt på totalt tolv milliarder kroner.

Åtte steder er bomstasjonene fjernet fordi regjeringen har slettet gjeld.

I over 40 bomprosjekt settes takstene ned fordi staten bevilger ekstra penger, mot Aps stemmer. Veksten i veisatsing kommer primært som følge av økte bevilgninger, ikke økte bompenger.

Faktisk opplevde vi at den rødgrønne regjeringen over tid reduserte bevilgningene til vei og i stedet økte bompengeandelen. Under dagens regjering går bompengeandelen markert ned.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg