Syv grunner til at Høyre elsker Bybanen

Banen gjør oss bergensere lykkeligere, rikere og sunnere.

BYBANEN: «Det er kanskje på tide å revurdere bybaneambisjonene?» skrev stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) på Facebook. Men Høyre elsker Bybanen, svarer Erik Skutle. Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Debattinnlegg

Erik Skutle
Student, tidligere stortingsrepresentant, Høyre

Bybanen har mange mødre. En av dem er Monica Mæland, byrådsleder under planleggingen og første spadetak i januar 2008. Siden er banen bygget ut mer eller mindre sammenhengende, og Høyre har kontinuerlig og snarlig utbygging i programmet både i Bergen, i Hordaland og til Stortinget.

Til tross for min venn stortingsrepresentant Ove Trelleviks lille sidesprang forrige uke, da han sa at det var «på tide å revurdere bybanambisjonene», elsker Høyre Bybanen. Hvorfor?

For det første fører Bybanen til at flere reiser kollektivt.

De siste ti årene har antall kollektivreiser økt med 89 prosent i Bergen, ifølge Skyss, og størsteparten av æren skal Bybanen ha. At «ingen vil ta denne saktegående trikken» er feil. For min del må folk gjerne fortelle seg selv at jorden er flat, men når vi skal fatte viktige beslutninger, må vi forholde oss til fakta.

REVURDERE? «På tide å revurdere bybaneambisjonene», skrev stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) forrige uke. Tor Høvik (arkiv)

For det andre vil bergenserne ha Bybanen.

77 prosent av dem støtter en videre utbygging til alle bydeler, viste en BT-undersøkelse for tre år siden. Bybanen er ettertraktet som transportmiddel. Årsakene kan man spekulere i, men forutsigbar reisetid, komfort og hyppige avganger kan jo tenkes å være blant dem.

For det tredje transformerer Bybanen byen vår til det bedre.

Der banen går, bygges det boliger, kontorer, verksteder og butikker. Et busstopp kan legges ned på to minutter, men skinner som er montert på bakken, blir ikke fjernet neste uke. Det samme gjelder holdeplassene. Det gjør at utbyggerne har større trygghet for investeringene.

Les også

Høyre-topp ut mot Bybanen

For det fjerde er videre utbygging den eneste realistiske måten å øke kapasiteten i kollektivtilbudet på.

Det er ikke plass til flere busser i sentrum. Bybanen går i egen trasé og stjeler ikke kapasitet fra verken biler eller busser. Dette er viktig, for det er tross alt mange som må ta buss eller kjøre bil. Med mer bybane får disse mer plass, og det blir mindre kø. Bybanen holder også rutetiden sin uavhengig av om Fløyfjellstunnelen er stengt. Alle som bor i Bergen vet at det er viktig.

For det femte sparer Bybanen miljøet for store utslipp av NOx, svevestøv og CO₂. Bybanen har en kapasitet som tilsvarer 70 til 90 busser i timen, ifølge Skyss. Selv i et fremtidig scenario med 100 prosent elektriske busser, vil Bybanen spare byen for store mengder livsfarlig svevestøy.

For det sjette er driftskostnadene per passasjer lavere for Bybane enn for buss.

ELSKER BYBANEN: Bybanen gjør bergenserne lykkeligere, rikere og sunnere, skriver Erik Skutle (H). Tor Høvik (arkiv)

Mitt siste poeng er imidlertid det viktigste, nemlig at summen av disse effektene gjør oss bergensere lykkeligere, rikere og sunnere.

Alle som bor i en by er med på å spleise på felleskostnadene som kommer med restauranter, teatre, konserter, barer, kafeer, kinoer og så videre. Dette gjelder indirekte også de som sjelden bruker tilbudene. Jo flere mennesker som bor i en by, jo bedre og mer mangfoldig blir tilbudene. Disse tingene gjør oss lykkeligere.

Det betyr ikke at alle trenger å bo i sentrum, men flest mulig må ha en reell og rimelig enkel tilgang til byen, noe Bybanen sikrer. Også for bilister, fordi Bybanen frigjør plass på veiene.

Jo flere mennesker som bor i et område, desto rikere blir de som bor der. Jo flere folk, desto flere kloke hoder, jo flere gode ideer, desto flere lønnsomme bedrifter. En viktig forutsetning er imidlertid at mobiliteten i byen er så god at disse menneskene finner hverandre. Bybanen hjelper til med det.

Alle som elsker Bergen burde elske Bybanen. Og det gjør Høyre.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg