Den som har gjort en generaltabbe, bør ikke bli general

FORDEL: Det er et faktum at Roger Valhammer takket «ja» til en fordel på et annet menneskes bekostning. Det bør sosialdemokrater ikke gjøre. Bård Bøe

Debattinnlegg

Eilert Jan Lohne
Ap-medlem

Det brygger opp til åpen krig om førsteplassen på listen til kommunevalget for Arbeiderpartiet i Bergen (BT, 05.01). Nå behøver det langt fra å være noen katastrofe for partiet at det i utgangspunktet foreligger en delt innstilling fra nominasjonskomiteen, hvor et flertall altså vil ha ordfører Marte Mjøs Persen, mens mindretallet ønsker skolebyråd Roger Valhammer.

Det vil også være til å leve med om den endelige innstillingen fastholder uenigheten om førsteplassen. For i alle tilfeller er det jo selve nominasjonsmøtet som avgjør. Og når den avgjørelsen er tatt, er det rimelig å forvente at medlemmene samler seg om kandidaten som er valgt.

Eilert Jan Lohne Gidske Stark (arkiv)

Slik bør det være, i teorien. Men om det blir slik i praksis, avhenger av flere forhold. For det første av virkemidlene som blir tatt i bruk i den pågående striden. For å si det enkelt: Jo grovere bruk av virkemidler, jo vanskeligere blir en samling i etterkant. For det andre avhenger samlingsviljen også av hvordan de to kandidatene i det hele tatt ble aktuelle førstekandidater.

Les også

BT-leder om Aps nominasjonsstrid: - Ugrei innblanding fra fagbevegelsen

Om det første forholdet skal jeg bare si én ting: Når Stortingsrepresentant Eigil Knutsen, som tilhører mindretallet i nominasjonskomiteen, gir seg til å ønske-spekulere i BT (BT 24.11.18) om at flertallet til slutt vil gå for Valhammer, går han ut over vanlig sømmelighet for medlemmer av en nominasjonskomité. Enkeltmedlemmer i komiteen som har levert sin innstilling, bør holde kjeft. Eventuelle kommentarer bør overlates til komitélederen.

Hvordan ble så de to kandidatene aktuelle førstekandidater? For Persens del går kandidaturet til byrådslederposisjonen via jobben som ordfører. Denne jobben er de aller fleste enige om at hun har skjøttet godt. Det er derfor en naturlig sammenheng mellom hennes nåværende posisjon og hennes kandidatur til førsteplassen.

Les også

Les også: Tolv fagforeninger ber Roger Valhammer gi seg

Problemet for Valhammer er at han ganske nylig ble utpekt som skolebyråd, av byrådslederen. Og dét på en slik måte at det er svært vanskelig å finne gode argumenter for utpekingen. Men det er et faktum at Valhammer her takket «ja» til en fordel på et annet menneskes bekostning. Det bør sosialdemokrater ikke gjøre.

Valhammers tabbe var altså å ta i mot et tilbud som han ikke kunne motstå - for å bruke en relevant formulering. Men dette er ikke bare en tabbe, det er en generaltabbe. Og den som har gjort en generaltabbe, bør ikke bli general.