Det glemte Vestlandet

DEBATT: Hvis ikke Erna Solberg kommer på banen, blir hun neppe gjenvalgt.

FORSKJELLSBEHANDLING: Mens østlendingene får nye motorveier i fleng, må vestlendingene leve med rasfare og farlige veier, mener innsenderen. Bildet er fra «dobbeltraset» på E16 ved Boge i Vaksdal våren 2015. Rune Sævig (arkiv)

Debattinnlegg

Kjell Kr. Stigen
Bønes

På Østlandet bygges det veier nordover, østover og sørover, svært gode veier. Men her på Vestlandet skjer det lite. Det siste vi hørte fra Samferdselsdepartementet, var at det ikke skal bygges en skikkelig og god vei østover, men hele fire-fem traseer som skal tjene Vestlandet. Forstå det den som kan.

Vegvesenet i vest har totalt forstummet, de sitter vel og planlegger E39 og det gigantiske bro- og veiprosjektet som ble lansert under Stoltenberg-regjeringen for mange år siden. Hva har skjedd? Ingenting, bortsett fra at Rogfast bygges fra Stavanger med hurtigtogsfart. Vegvesenet har til nå brukt over en milliard kroner på å planlegge E39 sørover, men vil dette prosjektet virkelig la seg realisere, og i tilfelle når? Trenger vi denne veien mer enn en bedre vei til Voss?

Les også

Utelukker 40 år med bompenger

Saken er den at når Rogfast er ferdig, gjenstår det bare én ferge mellom Stavanger og Bergen. Bør vi ikke droppe broen mellom Os og Stord og heller få fart på veibyggingen til Voss? Veien dit er jo bortimot livsfarlig å kjøre, uansett tid på året. Og når man kommer til Voss, må man gjøre et veivalg mot øst, enten Hardangerbrua eller Gudvangatunnelen.

Fra før er veien til Voss og videre til Hardangerbrua bompengefinansiert, og nå skal bergenspolitikerne kreve inn ekstra bompenger på en vei som foreløpig ikke er planlagt utbedret, nemlig Grimesvingene. Denne veien er vel overmoden for utbedring, og Statens vegvesen burde ha satt i gang planlegging for lengst. Men nei, det skjer absolutt ingenting, bortsett fra at vi får bompengeinnkreving litt før Grimesvingene, nesten 20 kilometer fra Bergen by.

Les også

Hordfast blir et bompenge-mareritt

Tidligere var det slik at vi ved bompengeinnkreving kunne forvente veiutbedring og nye veier i fremtiden. Dette er nå endret fordi politikerne kan bruke og bruker innkrevde avgifter til kollektivtrafikk og sykkelstier. Forstå det den som kan, dette blir bare en ekstraskatt som mange kjørende ikke får tilbakebetalt i form av nye veier og utbedringer.

Statens Vegvesen region vest står vel med luen i hånden og er helt «stille i båten». Erna Solberg, vår statsminister fra Bergen, har dessverre utmerket seg ved å konsentrere veibygging alle andre steder enn på Vestlandet. Jeg trodde virkelig at når Monica Mæland og Erna Solberg ble valgt for en ny periode, så ville det skje noe med infrastrukturen her på Vestlandet, men nei. Det planlegges og planlegges fra Vegvesenet sin side, men fysisk sett skjer det nesten ikke noe som helst. Sørgelige greier, spør du meg.

Les også

Arbeiderpartiet: – Vi har penger til å bygge bybane til Åsane

Til orientering åpnet Erna Solberg forleden Hålogalandsbrua som til Narvik korter inn kjøretiden med 20 minutter i forhold til tidligere ferge. Prisen var nesten fire milliarder. Antallet innbyggere i Narvik med omegn er ca. 20.000, mens folketallet i Hordaland er over 500.000. Betyr ikke folketallet noe i samband med veiutbygging og vedlikehold? Alle jeg har snakket med er ganske frustrert over at det knapt finnes planer for rassikring og fornyelse av våre veier mot Østlandet.

Vår statsminister snakker om fremtidig borgerlig regjering i 2021, men da må hun vinne Bergen og Vestlandet, og hun må etter hvert komme på banen i dette store Vestlands-spørsmålet. Mange velgere har nå forstått at politikerne lover og lover, men sjelden holder ord. Så Erna Solberg, folk her vest er frustrerte og svært skuffet over din manglende interesse for vår landsdel og fremtid.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg