La fastlegen konsentrere seg om sykdommer

Jeg foreslår at sykemeldinger er selvbestemt. At fastlegene ikke blir involvert og at den sykemeldte, arbeidsgiver og staten deler på utgiftene.

Publisert: Publisert:

MYE TID: Vi er utdannet til å forstå menneskekroppen. Det vi ikke er flink til, og som vi bruker mye tid på, er å vurdere om man er frisk eller syk i forhold til arbeid, skriver fastlege Roald Bjørnestad. Foto: BT-arkivet (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Roald Bjørnestad
Fastlege som nærmer seg pensjonsalder, Åsane legekontor

Fastlege Roald Bjørnestad Foto: Privat

Det er åpenbart at arbeidsbyrden tilfastlegene har vokst kraftig siste 10 årene, eller kanskje helt fra starten. Alt skal gå gjennom fastlegen. Bindeledd mellom pasienten og samfunnet. Fra skole, arbeidsliv, pleie og omsorg, sykehjem, sykehus, forsikringsselskaper, Nav, osv. Ofte viktig og nødvendig, andre ganger fullstendig bortkastet.

Vi er utdannet til å forstå menneskekroppen. Somatisk og psykologisk. Skal hjelpe til å bedre folkehelsen. Mye ordner vi opp i selv. Andre ganger er det nødvendig å henvise til spesialisthelsetjenesten eller legge pasienten inn på sykehus.

Med erfaring blir vi flink til dette. Flink til å passe på pasientene våre og sørge for at de får det beste helsetilbudet. Det vi ikke er flink til, og som vi bruker mye av vår arbeidskapasitet til, er å vurdere om man er frisk eller syk i forhold til arbeid. Dette vet arbeidstager og arbeidsgiver mye bedre enn oss. Likevel skal vi kobles inn og skrive sykmeldinger og bevitne at man er arbeidsufør.

Les også

Unnskyld fra en fastlege

Egentlig en meningsløs aktivitet som vi bruker store ressurser på, og som verken har noen helsemessig verdi eller gagner samfunnet.

Dette belaster fastlegene. Det belaster det offentlige gjennom Nav, og det belaster også spesialisthelsetjenesten ved utredninger og undersøkelser som dette systemet genererer uten helsegevinst. Et system som sykeliggjør befolkningen unødvendig og til store kostnader for samfunnet.

Uforståelig at ikke politikerne forstår dette. På mange måter er sykelønnsordningen en hellig ku i vårt samfunn som politikerne ikke våger å røre. En form for populisme der en alltid må tenke på neste valg. Men det er snakk om store samfunnsressurser og kostnader.

Ordningen fører også til økt sykeliggjøring av befolkningen og dårligere folkehelse. Det må da finnes en politiker der ute som har en ideologisk tankegang til samfunnets og velferdsstatens beste?

Jeg foreslår at sykemeldinger er selvbestemt. At fastlegene ikke blir involvert. At den sykemeldte, arbeidsgiver og staten deler på utgiftene. Så kan allmennlegene og spesialistene gjøre det de kan best. Konsentrere seg om folks sykdommer. Oppdatere seg faglig til det beste for den norske folkehelsen og til det beste for velferdsstaten.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg

Foto: NTB Scanpix