Du tar feil, Frølich

At en stortingsrepresentant forvrenger faktagrunnlaget for klimasøksmålet, er ikke særlig tillitvekkende.

ISKANTSONEN: Ved polarfronten er det en helt særegen økologi, som skiller seg vesentlig fra alle andre områder med petroleumsvirksomhet i dag, skriver innsender. Dirk Notz, TT / Scanpix

Harald Smedal
Siviløkonom og styremedlem Besteforeldrenes klimaaksjon Hordaland

Forrige uke hadde stortingsrepresentant Peter Frølich (H) et innlegg i BT om klimasøksmålet. Jørn Sunde og Natalia Golis følger opp med utmerkede kommentarer til forholdet mellom juss og politikk, domstoler og storting.

Det bør tilføyes at Frølich faktisk argumenterer mot en rettssak som ikke eksisterer. Ifølge Frølich skal saken dreie seg om «regjeringen bryter Grunnloven ved å fortsette utvinningen av olje og gass», noe som kan føre til at «nasjonens største næring avvikles – stikk i strid med Stortingets vilje».

Dette må stortingsrepresentanten vite er feil.

Les også

Eirin Eikefjord: «Høyesterett er ikke den onde Sauron. Klimarettssaken varsler ikke demokratiets undergang.»

Denne saken gjelder helt konkrete utvinningstillatelser ved iskanten og polarfronten, med irreversible og uakseptable miljømessige skadevirkninger.

Der er det en helt særegen økologi, som skiller seg vesentlig fra alle andre områder med petroleumsvirksomhet i dag.

Her er det altså ikke, slik Peter Frølich vil ha oss til å tro, snakk om å «avvikle petroleumsnæringen med Grunnloven som brekkstang», men om rettslig prøving av hvorvidt ny petroleumsvirksomhet kan ødelegge for de evigvarende naturressurser og livsgrunnlag i dette særlig sårbare området, og om slike utvinningstillatelser dessuten er uforenlige med det presserende behovet for å redusere verdens og Norges CO₂- utslipp.

Dette med henvisning til Grunnlovens § 112, som stadfester at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares» og at «Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

At en stortingsrepresentant forvrenger selve faktagrunnlaget for denne saken, virker ikke særlig tillitvekkende.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg