• MIDT I BYKJERNEN: Vi trenger flere folk i bykjernen og de sentrumsnære bydelene. Mange flere, skriver Thomas Cook. FOTO: Siri Øverland Eriksen

Jo flere vi er sammen

Det bor for få folk i Bergen sentrum, ganske enkelt.