Dårlig stil, TV 2!

At dette er noe Johaug bare må tåle, er et av de argumentene som bidrar til å holde liv i mobbing på skoler.

Publisert: Publisert:

STERKT PREGET: Alle med sine sanser i behold kan se at Johaug er sterkt preget av det hun nå går gjennom. Dette bør appellere til sympati og ikke til primitive drifter som er et sivilisert samfunn uverdig, skriver Erik Nordgreen. Foto: Scanpix/Johaug

Debattinnlegg

Erik Nordgreen
Teolog og universitetslektor, Læringsmiljøsenteret Universitetet i Stavanger

Få timer etter at Therese Johaug for åpent kamera forteller om det hun beskriver som den tyngste uken hun har hatt i sitt liv, kvitterer TV 2 med et definitivt lavmål hva presseetikk og anstendighet angår. Dette finner sted i programposten «Live på direkten», der Johaug nærmest trakasseres på direkten.

Vi ser en dame fremfører en seanse der hun simulerer de gråtkvalte scenene seerne har vært vitne til tidligere samme dag under den ekstraordinære pressekonferansen.

I skoler og barnehager, og i samfunnet for øvrig, er det for tiden betydelig oppmerksomhet rettet mot mobbing og hvordan en skal stoppe dårlig behandling av mennesker. I dette bildet bidrar TV 2 med grov brutalisering av en enkeltperson kombinert med en uforståelig mangel på empati.

Bjørgen: - Jeg kommer nok til å gå på ski til vinteren, men tanken har slått meg om det er verdt det

Mobbing har noen mekanismer, karaktertrekk og en dynamikk, som med tydelighet avtegner seg i innslaget kanalen kringkaster til hele landets befolkning. Ukontrollert spredning av negative karakteristikker er en av komponentene innen digital mobbing der offeret står maktesløs tilbake. Et annet sentralt trekk ved mobbing er at en plukker ut et offer i en sårbar situasjon. Her scorer TV 2 en innertier. Alle med sine sanser i behold kan se at Johaug er sterkt preget av det hun nå går gjennom. Dette bør appellere til sympati og ikke til primitive drifter som er et sivilisert samfunn uverdig.

Videre er en side ved mobbing et passivt publikum. Tilskuere som stilltiende aksepterer krenkende atferd mot et medmenneske. I innslaget TV 2 viste går publikum lenger. Ikke bare aksepterer de trakasseringen. De applauderer den i tillegg.

Han ga Johaug sjokkbeskjeden: - Den telefonsamtalen var bare kaos

På denne måten regisserer TV-kanalen et asymmetrisk maktforhold der den parten med størst makt søker egen tilfredsstillelse ved å forsterke lidelsen til den som står alene. Disse mekanismene beskrives tydelig i boken «Mobbingen psykologi» (E. Roland, 2014 – andre utgave).

Ansvarlige for innslaget er fullt innforstått med at de gjør dette mot en person som uttrykkelig har vist og sagt at «ord kan ikke beskrive hvor jævlig jeg har hatt det den siste uken.» Hun kaller dette for den verste uken hun har hatt i sitt liv. Det åpner for tre muligheter. En kan bidra til å lindre smerten, ignorere den eller forsterke den. TV 2 gjør sitt valg. Dette er eksakt det valget en ønsker at barn og unge skal velge bort. Da trenger de gode rollemodeller.

I Djupedalutvalgets utredning for en inkluderende skole, NOU 2015: 2 «Å høre til – Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø» bygger utvalget på fire prinsipper. Ett av disse er «Samfunnet skal ha en nullvisjon om og nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering.» Dette innebærer et ansvar som strekker seg ut over barnehage og skole og fordrer at sentrale samfunnsaktører opptrer som gode forbilder og ikke modellerer den atferd vi ønsker å eliminere.

Her sender Kowalczyk et stikk til Johaug

Noen vil kunne hevde at dette er noe en medieperson som Johaug bør tåle. Det er nettopp et av de argumentene som bidrar til å holde liv i mobbing på skoler. «Såpass må hun faktisk tåle.» Therese Johaug må nå tåle en tilstrekkelig stor belastning der hun akter å stå rakrygget. Rake rygger og karakterstyrke er den etiske ballast vi trenger å bære med oss i møte med trakassering, krenkelser og mobbing.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg