Dropp økt moms for hotellene

Jeg oppfordrer regjeringen til å tenke selv og heller følge sine egne verdier om å legge til rette for økt jobbvekst.

STATSBUDSJETTET: Økte avgifter i en næring som sysselsetter flere enn oljeservice, landbruk og havbruk til sammen, rimer bare ikke, skriver innsender. Rune Nielsen

Kjetil Smørås
Adm.dir. i hotellfamilien De Bergenske

At regjeringen foreslår å fjerne skattefritaket for korttidsutleie av boliger, er et skritt i riktig retning. Det bør følges av en opplysningsplikt for dem som formidler slike overnattingstjenester. Verdens største formidler av overnattingstjenester må også bidra til fellesskapet. Det som gjenstår, er å innføre merverdiavgift - moms - på samme nivå som konkurrentene i hotell, camping og vandrerhjem. De sistnevte får nemlig økt sin avgiftsbyrde med to prosent i årets budsjettforslag.

Airbnb-utleie er ikke bare utleie av eiendom og dermed kapitalinntekt. Det innebærer markedsføring, booking, renhold og vertskap. Derfor bør korttidsutleietjenester også betale moms. Regjeringens innretning gir en ytterligere to prosent konkurransefordel til Airbnb så lenge disse er fritatt for merverdigavgift.

Les også

Derfor støtter jeg forslaget om Airbnb-skatt

Reiselivs- og kulturnæringene i Bergen har hatt et bra år. Vi i De Bergenske er tilfreds med utviklingen de første månedene. Også vi har nytt godt av veksten i turismen i sommer. Men vinteren nærmer seg, og den blir tøff - ikke minst på grunn av 30 prosent flere hotellrom i Bergen i år enn i fjor.

Den økte turiststrømmen ser ut til å ha fristet regjeringen til å øke momssatsen for disse næringene med to prosent. Det rimer ikke med regjeringens ønske om økt jobbskaping å pålegge økte avgifter i en næring som sysselsetter flere enn oljeservice, landbruk og havbruk til sammen. Veksten er fortsatt svak, og valutafordelen blir nå redusert med to prosent. Næringen vil i tillegg ha behov for å dekke inn generell lønns- og prisvekst.

Les også

Når spillereglene endres

Samtidig er konkurransen intens internt i næringen, og i tillegg kommer veksten i Airbnb- og cruisesegmentene. Mulighetene til å legge på prisene, kan dermed bli begrenset. Det vil gå ut over reiselivsnæringens lønnsomhet og sysselsetting.

Det er kort tid siden næringen måtte absorbere momsøkningen fra åtte til ti prosent. Med årets økning er fire prosent av valutafordelen fjernet som følge av regjeringens økte avgiftskrav. Airbnb og cruise har fått en tilsvarende konkurransefordel.

Vi er kjent med Scheel-utvalgets forslag om 15 prosent merverdiavgift som laveste sats for hotell-, overnatting og kulturnæringene. Jeg oppfordrer regjeringen til å tenke selv og heller følge sine egne verdier om å legge til rette for økt jobbvekst. Derfor bør økt moms for hotell, overnatting og kultur droppes i denne omgang.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg