Nå er det på tide å satse på lyntog

Vi trenger en plan for raskt å bygge ut et jernbanenett for høyhastighetstog i Norge.

Publisert: Publisert:

LYNTOG: Høyhastighetstoget mellom Toledo og Madrid i Spania gjør unna de rundt åtte milene på 30 minutter. Foto: Uglum Morten

Debattinnlegg

Bjørghild des Bouvrie
Medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon

Problemstillingen er så enkel at en 5-åring kan forstå det, sa Greta Thunberg på Skavlan 19.01. Titusenvis av skolestreikene norske barn og ungdommer er et levende bevis på hennes påstand. Budskapet er klart: «Inn med bærekraft. Alt fossilt skal ut, raskt!»

Da må vi voksne lytte til deres budskap og sette våre skuldre under gjennomføringen av det, av respekt og kjærlighet for barna. Siste rapport fra FNs klimapanel har gjort det krystallklart: Det må tas store grep. Da må våre politikerne slutte å tenke smått.

Bjørghild des Bouvrie, medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon. Foto: Privat

Transportsektoren står i dag for cirka en tredjedel av norske klimagassutslipp. Hva med en «Marshallplan» for raskt å bygge ut et høyfarts jernbanenett i Norge? Det vil plukke mange flypassasjerer ut av forurensende fly, tømme veiene for tusenvis av dieseldrevne trailere, og lokke store antall fossilbilister over på tog.

Sammenliknet med alle andre europeere flyr nordmenn ekstremt mye innenlands, omtrent ti ganger mer enn den jevne europeer. Erfaringstall fra Den internasjonale jernbaneunion viser at minst 75 prosent velger lyntog fremfor fly, når togreisen tar under 2½ time.

Energikilden for tog, vannkraft, er fossilfri og evigvarende. Utbygging av banenettet kan skaffe arbeidsplasser til oljearbeidere og -ingeniører, mens oljeindustrien får en velstyrt avvikling. Gevinst på begge sider.

Da må de vanvittige firefelts riksveiene ut av hodene og planene til politikerne! Det går ikke an å vurdere noe så avleggs som et slikt veinett, det vil skru CO2 utslippene opp til uante høyder. Det blir aldri noe av et høyfarts jernbanenett i Norge hvis firefelts riksveier skal bygges først.

Les også

Om ti år blir Bergen-Oslo en time raskere

En rask utbygging av et høyfarts jernbanenett kan finansieres ved hjelp av Oljefondet, som på den måten vil tjene penger til nåtidens velferd og fremtidige pensjonsytelser. Når banenettet til tog som går 270–300 km i timen er på plass, vil togene håve inn store summer.

Høyfartsbaner kan være svært lønnsomt i Norge, nasjonalt, regionalt og for varetransport. Det beregnet anerkjente Deutsche Bahn International seg frem til allerede for ti år siden. Deres konklusjon var at nye baner for høyfartstog vil få et svært positivt nytte–kostnadsforhold.

Slike baner vil bli et svært godt og konkurransedyktig tilbud. Der fly ikke kan stoppe underveis, kan tog bidra til å binde sammen hele landet. Det vil også bety en stor effektivisering av togdriften når personale gjør jobben på en tredjedel av tiden.

VERSTINGER: Europeere flest flyr i gjennomsnitt 0,35 flyreiser i året. For nordmenn er tallet 3 flyreiser i året, ifølge disse tallene fra Norsk Bane. Foto: Norsk Bane AS

Dette gir overskudd som kan dekke drift, vedlikehold og fornying av tog og bane, samt betale ned investeringene gjennom billett- og fraktinntektene i løpet av 30 år.

Får vi dette til, kan det nye toget ta over store deler av persontrafikken i Norge. Og endelig vil det være mulig å nå målene om overført godstrafikk fra vei til bane.

Selvsagt er ikke utbyggingsfasen problemfri. Men med bare halve bredden av firefelts motorveier, gir dobbeltspor langt mindre inngrep. Etter bygging kommer motorveier med 110 km fart til å bli skikkelige klimaverstinger. Hvem kan forsvare det overfor dagens ungdom?

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg