Ungdommer, ikke la andre bestemme over dere!

Vi må fortelle lokalpolitikerne hvilken hverdag vi ønsker oss.

Publisert:

STEM: Uansett hvilket parti du stemmer på, så oppfordrer vi deg til å bruke stemmeretten, skriver Susanne og Camilla Ulven Børsum, begge Høyre-politikere. Foto: Torbjørn Tandberg/TTfoto

Debattinnlegg

  • Susanne Ulven Børsum
    Fylkesstyremedlem i Hordaland Unge Høyre
  • Camilla Ulven Børsum
    Arbeidsutvalgsmedlem i Buskerud Unge Høyre

Hvis vi unge ikke stemmer på en fremtid vi ønsker oss, vil vi vokse opp i et samfunn som andre har bestemt for oss. Lokalpolitikken påvirker hverdagen til hver og en av oss. Dessverre viser statistikk fra kommune- og fylkestingsvalget i 2015 at unge voksne mellom 20 og 24 år bruker stemmeretten sin minst.

Det er vi unge som vet best hvordan det er å være ung i dag. Derfor bør vi fortelle lokalpolitikerne hvilken hverdag vi ønsker oss.

På landsbasis i de to siste kommune- og fylkestingsvalgene har valgdeltakelsen sunket med hele 3,1 prosent. Hordaland-ungdommen utmerker seg med en valgdeltakelse godt over landsgjennomsnittet, 40,3 prosent i 2015. Det er utrolig bra at mange unge i dette fylket har brukt stemmeretten sin, likevel oppfordrer vi enda flere til å den i bruk. Stemmeretten er ikke noe å ta for gitt.

Her er tre forslag til hvordan valgdeltakelsen blant unge kan øke:

  1. Plasser valglokalene på steder hvor unge er. For eksempel ved universiteter og høyskoler.
  2. Øk valginformasjonen, slik at den når ut til unge velgere.
  3. Send en SMS-varsling for å minne de unge på å stemme. Institutt for samfunnsforskning gjennomførte forsøk på dette i 2015, og det førte til fem prosentpoeng høyere valgdeltakelse blant unge.

Samtidig kan det virke utfordrende for mange studenter å stemme, da de er folkeregistrert i enn annen kommune enn den de studerer i. Derfor er det mulighet for at man kan forhåndsstemme.

Vi unge er fremtiden! Fremtiden er avhengig at vi unge stemmer. Så uansett hvilket parti du stemmer på, så oppfordrer vi deg til å bruke stemmeretten.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg