Dagen jeg ble «halal»

Det som var en fest for dem, var den verste dagen i mitt liv.

Publisert:

FENGSEL: Jeg vokste opp et sted hvor menneskerettigheter brytes, hver eneste dag. Jeg levde i en kultur som undertrykker jenter. En kultur der jenter lever i fengsel, skriver Mulki Mire Guled. Foto: Tove Breistein

Debattinnlegg

Mulki Mire Guled
Fyllingsdalen Videregående Skole

Jeg var bare fem år gammel, men jeg husker den dagen som det var noen minutter siden.

Jeg var bare en liten jente, men der jeg bodde har små jenter liten verdi.

Der bestemmer tradisjoner og overtro og hva folk skal gjøre.

Jeg vokste opp et sted hvor menneskerettigheter brytes, hver eneste dag.

Jeg levde i en kultur som undertrykker jenter. En kultur der jenter lever i fengsel.

Da jeg var fem år gammel, ble jeg omskåret.

Den dagen var en festlig dag for familien min og alle andre.

Det var dagen jeg ble «Halal». Jeg ble ren.

Den dagen var en fest for dem. Men for meg var det den verste dagen i mitt liv.

Mulki Mire Guled vant talekonkurransen «Ta ordet!» i regi av UiB. Foto: Tove Breistein

Det var starten på et liv i smerter. 200 millioner jenter er utsatt for omskjæring.

Det er vanlig i hele 30 land. De som omskjærer flest jenter er Somalia, Sudan, Egypt og Etiopia. I disse landene brytes menneskerettighetene hver eneste dag.

Dette er kulturer der den eneste loven er tradisjonen.

Arvet fra folk som levde for lenge siden.

I Somalia, der jeg kommer fra, blir jenter omskåret fra de er fem år gamle.

Jentene lever i stor frykt og redsel for å bli skåret opp i underlivet.

De lever med traumer resten av sine liv.

Og for hvilken grunn? Man skal være sikker på at hun er jomfru når hun gifter seg. At hun er ren for sin mann.

Men når de gjør klar sine barberblader og nåler, forstår de smerten vår? Forstår de problemene jentene kan få?

Kroniske infeksjoner og smerter i underlivet. Vanskeligheter ved svangerskap og fødsel. Er de så fanget av tradisjon at de ikke klarer å forstå?

Mange tror omskjæring handler om religion. Men det står ikke noe i Koranen eller Bibelen om å omskjære jenter.

Det er bare kultur. En ukultur. Hvor jenter må lide.

For samfunnets frykt, for skam.

Jeg er en av jentene som lever med dette inngrepet. Et inngrep som fortsatt blir sett på som det eneste rette.

Men vi er mange som ikke ønsker at jenter skal måtte oppleve dette. Vi er mange som mener at når en tradisjon er skadelig, må tradisjonen endres.

For vi vet hvordan det føles. Hver gang menstruasjonen kommer.

Det er vi som får et forhold til kroppen preget av smerte, ikke glede.

Dette må stoppes!

Men hvordan? Hvordan kan vi stoppe omskjæring av jenter?

I Norge er det forbudt. Likevel er ingen straffet for det. Ikke en eneste én siden loven kom i 1995. Nærmere 20.000 norske jenter er omskåret, fordi de er fra land der dette er vanlig.

I dag kan mellom 3000 og 8000 jenter bli sendt ut av Norge for å bli utsatt for dette overgrepet.

For å stoppe omskjæring er derfor ikke forbud nok. Vi må endre måten folk tenker på.

Jeg skal gjøre mitt. Jeg bruker min stemme her i dag. Og jeg vil at dere skal høre på meg. For løsningen ligger hos oss alle. Vi må gjøre det motsatte av hva tradisjonens menn og kvinner vil vi skal.

Snakke høyt. Dele erfaringer. Diskutere. Lære. Ikke være stille med smerten og skammen.

Nå vet dere her i dag hva omskjæring gjør med mennesker. Hva omskjæring gjorde med meg. Og jeg ber dere:

Om dere er journalister. Om dere er influensere. Om dere er lærere eller elever. Gutter, jenter, kvinner, menn. Om du er statsminister i Norge eller helsesøster på Laksevåg.

Dette er min beskjed til alle dere. La oss heve stemmene våre.

La oss si NEI til omskjæring.

Mulki Mire Guled vant talekonkurransen «Ta ordet!» på UiB med denne teksten nylig. Innlegget gjengis her med hennes tillatelse.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg