Vi skylder folk i Skålevik bedre vei

Strakstiltakene bør være lavere fartsgrense, barn leker-skilt og fartsdempere.

Publisert Publisert

SKÅLEVIK: TRANGT: Det er veldig få møteplasser langs Skålevikveien. Foto: FOTO: HENNY AASE, RIGMOR HEGGDAL

Debattinnlegg

 • Gaute Baarøy
  Bystyrekandidat for Ap
 • Rigmor Heggdal
  Bystyrekandidat for Ap

På fylkesvei 193 Skålevikveien må 800 biler i døgnet, derav 80 tankbiler, skolebarn og andre fotgjengere, dele på en svingete, uoversiktlig ettfeltsvei.

Det er verst i rushtiden. Bilene til lokalbefolkningen skal innover, ansatte på dykkerskolen og Esso sitt tankanlegg, samt skolebussen, skal utover, og tankbilene fra Esso både skal innover og utover.

Disse må konkurrere om plassen med fotgjengere og syklister, som har forvillet seg ut på veien. I tillegg må de være spesielt oppmerksom på kryssende trafikk fra de mange uoversiktlige avkjøringene langs veien, eller rett og slett på barn som springer ut i veien for å leke på badeplassen nedenfor fylkesveien.

Nabo Henny Aase er bekymret og ber om hjelp. Hun sier at hastigheten på trafikken bare har økt etter at Statens vegvesen satte opp forkjørsskilt.

Dersom denne veien hadde blitt planlagt i dag, ville veinormalene stilt krav om både tofelts bilvei og gang- og sykkelvei. Siden dette er en eksisterende vei, er det ikke automatisk krav om slik oppgradering, selv om trafikken øker.

Og det gjør den.

Flere tankanlegg langs vestlandskysten har lagt ned driften de siste årene, noe som har ført til betydelig
høyere aktivitet ut fra Esso-anlegget i Skålevik. Fra dette anlegget fraktes nå rundt 90 prosent av all bensin og diesel som blir levert til bensinstasjonene i Hordaland.

Trafikken har mangedoblet seg etter at veien ble bygget, noe som har medført en del rygging og potensielt
farlige situasjoner. Det registrert flere ulykker på strekningen, flere med alvorlig personskade.

I kommunens trafikksikkerhetsplan for 2017–2021 er fylkesvei 193 prioritert som en av veiene
i bydelen der det vurderes nye sikkerhetstiltak. Hele Kjøkkelvikveien og Skålevikveien er
registrert som utrygghetsstrekning.

Fylkesvei 193 mangler delvis fortau og belysning, og Kjøkkelvik skole trenger en undergang. Det er en utfordring at mye av dagens fylkesveinett lider av underfinansiering og manglende standard.

Likevel vil det være et mål å utbedre Skålevikveien til dagens standard med bredere vei og fortau, selv om veien ligger i et vanskelig terreng. En god start vil være å lage en reguleringsplan og få kostnadsberegnet prosjektet.

Som strakstiltak bør fartsgrensen settes ned, barn leker-skilt settes opp og fartsdempere etableres. Dette skylder vi lokalbefolkningen i Skålevik.

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Daglig ferdes 40 tankbiler, busser og skolebarn på denne flaskehalsen av en vei

 2. Se situasjonene som gjør at Ap-politikeren vil bevare busslommene

 3. Skal me la oss imponera av NTP?

 4. UP-sjefen om unødig kjøring i venstre felt: – Er et lovbrudd du kan bli anmeldt for

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg
 1. Trafikk
 2. Byplanlegging
 3. Transport
 4. biler
 5. Sykkelvei