Tragisk av UiB

Jeg er svært overrasket over nedleggelsen av petroleumsfag fra 2020.

Publisert: Publisert:

DEN FØRSTE OLJE: Silje Hjemdal (Frp) sammen med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) under åpningen av Johan Sverdrup-feltet i oktober. Foto: OED

Debattinnlegg

Silje Hjemdal
Stortingsrepresentant Frp

For vel en måned siden fant en historisk markering sted nord for Bergen. Den første oljen fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen ankom Mongstad-anlegget. Fra dette velferdsrøret skal mer enn 900 milliarder gå til samfunnet og AS Norge de neste 50 årene.

Selvsagt ble også betydningen av prosjektet for vår region understreket. Både arbeidsplasser lokalt og ikke minst alle milliardene prosjektet i utbyggingen hadde lagt igjen hos industri og næringsliv i Hordaland.

Les også

Nå er gigantfeltet Johan Sverdrup i produksjon

Derfor ble jeg svært overrasket da jeg i går kunne lese i BT at bachelorprogrammet i petroleum- og prosessteknologi ved UIB blir nedlagt fra og med høsten 2020. At søkertallene har stupt de siste årene, er ikke noe godt argument.

Klimahysteriet har åpenbart påvirket mange ungdommer, men en akademisk institusjon som UiB burde ikke la slike trender avgjøre hvilke studier de skal tilby.

I region Vestland har vi mer enn 35.000 oljerelaterte arbeidsplasser. Bare i Bergen er nær 17.000 sysselsatt i oljerelatert industri. Etterspørselen etter folk med kompetanse i petroleum- og prosessteknologi i arbeidsmarkedet er stor, og vil fortsette å være det i mange år fremover.

Norsk Olje og Gass har ferske tall som viser at det er 224.250 oljerelaterte arbeidsplasser i Norge. Nesten en kvart million! Dette omfatter også dem som arbeider med leveranser, på hoteller eller transport. Disse arbeidsplassene er med på å holde hjulene i gang, særlig her på Vestlandet.

Les også

Podkast: Derfor er gigantfeltet Johan Sverdrup så spesielt

Frp mener det er bra at UiB vil satse mer på fornybar energi, men det bør ikke gå på bekostning av verdiskapende og viktige studier som petroleum og prosessindustri! Næringen er i dag Norges største målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi. Det må det i all anstendighet være lov å si.

I fjor så vi dessverre at Norsk studentorganisasjon er villige til å trekke opp stigen etter seg, da de på landsmøtet sitt vedtok at de ville fase ut oljenæringen. At UiB følger i studentenes fotspor, er tragisk.

Norske studenter får gratis utdanning, de har verdens beste studielåns- og stipendordninger, og vi bygger billigere studentboliger. Dette skyldes i stor grad de enorme inntektene vi får fra oljeindustrien.

Petroleumsforskningen gjennom Norges forskningsråd dreier seg om rundt 300 millioner kroner over Olje- og energidepartementets budsjett. I tillegg kommer bevilgninger over andre departementers budsjetter.

Dette er midler som sysselsetter noen av våre beste forskere, og som bidrar til konkret verdiskaping og effektive løsninger.

Frp vil fortsette å jobbe for langsiktige og forutsigbare rammevilkår, satsing på forskning og teknologiutvikling samt offensiv tildeling av nye leteareal.

Det vil være til fordel for både studenter, forskere, industri og resten av samfunnet. At ikke UiB vil være med på dette, er tragisk og et svik mot mange flere enn innbyggerne i regionen.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg