• NANSENSENTERET: 30-årsjubiliant med vilje, kunnskap og pågangsmot for naturvitenskapelig forskning, skriver direktør for senteret Johnny A. Johanessen. FOTO: EIRIK BREKKE

Derfor trengs klimaforskning

Vi har en enormt viktig utfordring i å ivareta og sikre en levende planet for fremtiden.