- TV-serien «Nobel» har skuffet meg

Krig kjennetegnes av nærhet til døden, skriver forsker forsker på Sjøkrigsskolen i Bergen, Gudmund Waaler.

Publisert:

NRK-serien"Nobel" er ikke helt troverdig, skriver forsker fra Sjøkrigsskolen i dette innlegget. Foto: NRK

Debattinnlegg

Gudmund Waaler
Forsker, Sjøkrigsskolen i Bergen

Det var med spenning jeg benket meg foran TV skjermen for å se NRK-serien «Nobel». I flere år har jeg forsket på norske og svenske erfaringer fra Afghanistan, med utgangpunkt i intervjuer. Ville serien makte å gi oss realistisk innsikt i soldatenes erfaring og deres profesjonelle kultur?

Jeg hadde store forventninger til serien. Jeg håpet den kunne bidra til en samtale og diskusjon om soldaterfaringer fra Afghanistan. Vi trenger det av flere grunner. Soldater representerer en verdifull og unik erfaringsbank som yngre kolleger og sivilsamfunnet må lære seg å lytte til. Mange av soldatene har vært utsatt for kaos, sterke følelser og stress. I denne situasjonen må de orientere seg, forstå motstander, ta beslutninger, handle effektivt, lede og bli ledet. Soldatene har behov for at vi forstår deres virkelighet og deres språk. Det vil lette deres møte med det sivile samfunn.

Bilder fra NRK-serien "Nobel" Foto: NRK

Soldater har erfaring med nærhet til døden i kamp. De utsetter seg for risiko og de må kunne ta liv. 10 norske er blitt drept i Afghanistan og 578 var helt sikre på at de har tatt liv (tallet stammer fra en undersøkelse i 2012 )

Den erfaringen de er i besittelse av er unik og dyrekjøpt. De kan fortelle at det har endret dem. De har lært hva som er viktig i livet.

På mange måter har Nobel så langt skuffet meg. Jeg hadde ønsket meg mer realisme. Norske soldater dreper ikke afghanere i parkeringshus når de kommer hjem (1. episode). Det er også lite troverdig at norske soldater rykker ut alene for å ta liv av motstander i affekt (2. episode). Profesjonelle soldater kan ikke la seg styre av følelser, da blir de farlige. De er trent til det motsatte.

Det er ingen tvil om at serien er godt laget og er god underholdning. Faren er at det stopper der. Døden er nærværende i vår mediekultur «...men i förklädd form; som underhållning...den kommersialiseras, brutaliseras och banaliseras.» (Wikström 2014) Krig kjennetegnes av nærhet til døden. Underholdningskulturen holder den på avstand.

Velger vi å la «Nobel» danne utgangspunkt for en åpen samtale om erfaringer fra krigen, kan serien bli viktig. Vi trenger å lytte til soldatenes fortellinger. De vet noe om stress og nærhet til døden, som vi andre ikke vet. Vi trenger en åpen politisk samtale om bruken av våre soldater i militære aksjoner på fremmed jord. Er våre beveggrunner for å sende soldater i krig gode nok til at vi kan be dem risikere livet?

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg