Medfølelse med dyr er et sunnhetstegn

Forestillingen om menneskets overlegenhet er dessverre utbredt og misbrukt, og ikke bare forbeholdt Skjeldal.

  • Live Kleveland
    informasjonsleder i Dyrevernalliansen
  • Kaja Ringnes Efskind
Publisert:

"Dyr er no ein gong berre dyr" , skriver Gudmund Skjeldal i kommentaren

Les også

«Rettskjensla er på avvegar når ein kan få eit år i fengsel for å ha drukna eit kjæledyr.»

. Forestillingen om menneskets overlegenhet er dessverre utbredt og misbrukt, og ikke bare forbeholdt Skjeldal.

Skjeldal lar seg opprøre over at dyremishandling nå endelig straffes strengere enn tidligere. Samtidig latterliggjør han det økende engasjementet for dyrevern i samfunnet.

Dyremishandlingssaken det vises til, gjelder hunden Lucas som i sommer ble druknet av sin eier. Straffen ble i tingretten satt til seks måneders fengsel, den strengeste dommen for brudd på dyrevelferdsloven overfor et enkeltdyr noensinne.

Straffenivået for misbruk av barn, som det også vises til, er et alvorlig tema. Men å sette svake grupper som barn og dyr opp mot hverandre, er ikke veien å gå. Ingen barn får det bedre av at dyremishandlere får gå fri. Tvert imot.

Ingen barn får det bedre av at dyremishandlere får gå fri.

Forskning viser en sammenheng mellom dyremishandling og vold mot mennesker. En undersøkelse viser at 25 prosent av aggressive kriminelle har vært involvert i fem eller flere hendelser med dyremishandling. En annen undersøkelse viser at 88 prosent av barnefamiliene som hadde dyr og mishandlet barna, også mishandlet dyrene.

En tredje studie viser at 77 prosent av mishandlede kvinner i et krisesenter som kom fra familier med dyr, har opplevd at partneren mishandler dyrene også.

Å oppklare og straffe grov dyrevold kan bidra til å forebygge og stanse vold også overfor mennesker. En strengere rettsvern for dyr vil dermed føre til en betydelig samfunnsgevinst på mange plan.

Lucas-saken er heller ikke representativ. Straffenivået for dyremishandlingssaker generelt ligger på seks ukers fengsel selv for vedvarende og grov vanskjøtsel av et høyt antall dyr.

Mener Skjeldal i fullt alvor at det er latterlig av Økokrim, Mattilsynet og Dyrevernalliansen å arbeide for å endre på dette?

Respekten for liv er en av grunnsteinene i et velfungerende samfunn. Vår livsstil viser dessverre at dette ofte ignoreres. Dyr blir fremdeles ansett som "ting" i lovverket, og enkelte bruker og kaster dem for eget forgodtbefinnende.

Respekten for liv er en av grunnsteinene i et velfungerende samfunn.

Historien viser eksempler på hvordan mennesker har nedvurdert andre grupper, og brukt dette som begrunnelse for grov mishandling.

Det økende engasjementet for dyrevern som vi ser i Norge i dag er et sunnhetstegn. Det betyr ikke at vi slutter å bry oss om andre svake parter, tvert i mot. Det viser at empati, nestekjærlighet og omsorg brer om seg. Medfølelse er en av de få tingene i livet som blir større av å bli delt.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg