BIR tar betalt for jobben vi gjør

Nye gjenvinningsstasjoner i kommunene står ikke på fakturaen.

Publisert Publisert

GI OG FÅ: Vi investerer tungt i nye fremtidsrettede avfallsløsninger i flere BIR-kommuner. Det handler om å gi og få, skriver Mette Nygård Havre. Arkivfoto: Rune Meyer Berentsen

Debattinnlegg

  • Mette Nygård Havre
    Daglig leder i Grønne verdier og folkebevegelsen Spis opp maten

Reidar Kaarbø spør i BT 18. februar om BIR tar betalt for ingenting. Svaret på det er enkelt og greit nei.

Mette Nygård Havre

Vi tar betalt for tjenestene vi utfører, infrastrukturen vi bygger ut og samfunnsansvaret vi har og tar. BIR drifter i dag elleve gjenvinningsstasjoner i våre ni eierkommuner, vi har egen stasjon for farlig avfall, eget energianlegg, eget deponi på Osterøy, et stort papirsorteringsanlegg, og vi henter husholdningsavfallet hos 160.000 husstander. Vi har et mål om at renovasjonsgebyret i BIR skal være blant landets ti prosent billigste. Vi er stolte over å ha klart dette målet flere år på rad.

Ny måte å gjøre det på:

Les også

Flere tonn boss er sporløst borte

BIR betyr samarbeid. Samarbeid mellom ni eierkommuner som skal hjelpe hverandre til å ta hånd om avfallet i kommunene. Vi investerer nå tungt i nye fremtidsrettede avfallsløsninger i flere BIR-kommuner. Flere kommuner har allerede fått ny gjenvinningsstasjon, og nye gjenvinningsstasjoner vil stå ferdig i tre andre BIR-kommuner i 2016. I tillegg åpnet første del av bossnettet i Bergen sentrum i oktober. Det ville vært vanskelig å få til alt dette uten et spleiselag rundt investeringene.

Vi mener at ressursene i avfallet skal bidra til det grønne skiftet. Vi bidrar til verdiskapning og arbeidsplasser i vår region ved å bruke avfallsressursene lokalt heller enn å eksportere til andre land. Sammen med BKK bruker vi energien i restavfallet til å bygge ut miljøvennlig fjernvarme og faser ut oljefyrene i vårt konsesjonsområde. BIR skal i årene fremover videreføre og forsterke samarbeidet i BIRs eierkommuner. Dette for at vi sammen kan utnytte avfallsressursene enda bedre lokalt.

En liten strekk:

Les også

Folk er i bosskoma

Det stemmer som Kaarbø skriver at alle i BIR er med og betaler et grunnpåslag for bossnettet. Det er på 180 kroner året inklusive moms. At vi har bygget flere nye gjenvinningsstasjoner og nå bygger tre nye slike stasjoner i ytterligere tre BIR-kommuner, står ikke spesifisert på fakturaen. Dette handler om å gi og få.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg