• ENDELIG NYTT BYGG: Liv Kleve er klinikkdirektør ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge ved det nye Barne- og ungdomssjukehuset i Haukelandbakken. FOTO: Ørjan Deisz

Et løft for syke barn og unge

Vår drøm er å unngå at barna blir kasteballer i et uoversiktlig system.