Overdrivelse av Sparebanken Vest

Vi skal stå sammen med kundene våre gjennom oljekrisen.

Publisert Publisert

«IKKE RIKTIG»: Sparebanken Vest prøver å etterlate et inntrykk av at de har vært den eneste av de store norske bankene som har møtt bedriftenes behov gjennom å øke sine utlån de siste årene, skriver Katrine Trovik i DNB. Foto: Marie Havnen

Debattinnlegg

  • Katrine Trovik
    Divisjonsdirektør BM Sør- og Vestlandet, DNB Bank ASA
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Som den desidert viktigste kapitalkilden for bedriftene på Vestlandet følger vi selvsagt debatten om bankenes rolle for et næringsliv i omstilling. Ingen kan være uenige i at bedriftene har behov for langsiktige banker.

Konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik, forsøker i BT 22. juni å etterlate et inntrykk av at Sparebanken Vest har vært den eneste av de store norske bankene som har møtt bedriftenes behov gjennom å øke sine utlån de siste årene. Det er ikke riktig.

Våre utlån til næringslivet i regionen beløper seg til ca 120 milliarder kroner (rundt fire ganger større enn utlånsportefølje til Sparebanken Vest). Rundt halvparten er finansiering av de kapitalkrevende vestlandsnæringene shipping/offshore, fiskeri/havbruk og olje/leverandørindustrien.

Les også

Oljebransjens lyse fremtid

Våre utlån til små og mellomstore bedrifter har vokst omtrent i samme takt som Sparebanken Vest og dermed over det som er kredittveksten på landsbasis. DNBs eksponering mot sjømatsektoren har økt med anslagsvis 30 prosent over de siste fem årene. Vårt betydelige engasjement innenfor offshorenæringen har dermed ikke vært til hinder for at vi har holdt «utlånsboken åpen», slik Ragnhild Janbu Fresvik insinuerer.

Oljenæringen kommer til å være viktig for Norges verdiskapning i mange år fremover, og vi har hatt et klart mål om at vi skal stå sammen med kundene våre gjennom krisen. Vi har derfor spilt en nøkkelrolle i tilnærmet alle de store restruktureringene innen offshorenæringen de siste årene, og vi ønsker å være en betydelig finansieringspartner for næringen også fremover.

Les også

BT-kommentar: Erna Solberg heldig med oljekrisa

Les også

Erna Solberg svarer: Heldig med oljekrisen?

Samtidig tror vi at havromsøkonomien står overfor store omveltninger. Det kommer til å handle mer om å se på tvers av næringer og bruke kompetansen annerledes. For eksempel er offshoreteknologi på full fart til å finne ny bruk i havbruksnæringen. Vi tar konsekvensen av det og samler våre kundemiljøer innen marin, maritim og olje/serviceindustri i en ny divisjon. I Norge vil denne enheten ha et klart tyngdepunkt på Vestlandet.

Omstillingen av norsk næringsliv og utviklingen av «den nye oljen» krever et differensiert næringsliv og en tilsvarende mangfoldig finansnæring. Og vi trenger banker som er mer enn en bank.

Inntektene i havbruk har økt med mer enn 200 prosent på ti år
Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg