Høyres plan er for defensiv

DEBATT: Enten lykkes Vestlandet med omstilling, eller så lykkes ikke Norge.

Publisert Publisert

OMSTILLING: Fremtiden vil kreve omstilling, og vi blir alle berørt, som enkeltmennesker, familier, lokalsamfunn, bedrifter og arbeidsplasser, skriver Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide. Foto: JAN LILLEBØ

Debattinnlegg

 • Jonas Gahr Støre
  Leder Arbeiderpartiet
 • Espen Barth Eide
  Arbeiderpartiet klimapolitiske talsperson
 1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Vestlandsmeldingen beskriver Vestlandets unike fortrinn, er ærlig om utfordringer vi vil møte og modig på mulige løsninger. Omstilling kan ikke avgrenses til én næring, ei heller til ett skippertak fordi konjunkturene svinger.

Norge er vant til slike svingninger. Men det vi møter nå er annerledes. Vi skal kutte nesten halvparten av våre klimagassutslipp på litt over ti år. Deretter skal verden bli karbonnøytral innen 2050. Vi er ikke i rute. Vi står overfor en global dugnad av en art vi knapt har sett maken til.

La oss være ærlige: Det vil kreve omstilling og endringer for alle deler av samfunnet. Vi blir alle berørt, som enkeltmennesker, familier, lokalsamfunn, bedrifter og arbeidsplasser. Vestlandsmeldingen sier det treffende: Dette kan vi ikke delegere bort!

Høyres perspektiv er litt mer begrenset. Torbjørn Røe Isaksen og Stefan Heggelund synes mer bekymret for de politiske debattene i Arbeiderpartiet enn de er for å bli hengende etter i omstillingen til en bærekraftig fremtid. Det bekrefter de ettertrykkelig i en kronikk i BT den 15. februar, i den pågående «Lykkeland-debatten». Høyre vil tilbake til 70-tallet for å finne svar på det vi skal inn i på 2020-tallet. Vi mener det er alt for defensivt.

Les også

Høyre-profiler i Bergen støtter Aps nei til oljeleting i nord

Våre svar ligger ikke i gjentakelse av gamle løsninger. Det vi derimot bør lære av 70-tallet, er mot til å bryte med tilvante handlinger, til å tenke strategisk og langsiktig, i samspillet mellom det offentlige og det private. Og ikke minst i politikken. Det meste av det vi gjorde som fellesskap på 70-tallet var nytt. Historien om de valgene som da ble tatt, er et sjelden godt bevis på at politikk faktisk nytter. Det datidens politikere så for seg, er nettopp det samfunnet vi lever med i dag. Skal ikke vår generasjon være like fremsynt som de var?

Høyre er opptatt av at «ørnen i norsk politikk» - Arbeiderpartiet – skaper usikkerhet for oljenæringen. Høyre bør se seg selv i speilet. For det å si at ingenting vil endres, alt kan fortsette som før, Norge er ikke berørt – det er virkelig å ramme en av våre mest produktive og innovative næringer. Det er etter vår mening dobbelt feil:

For det første fordi olje- og gass-næringen må gjennom omstilling når etterspørselen etter olje og gass vil gå ned.

For det andre, og vel så viktig for Norge: Vi trenger at kraften for innovasjon og teknologisk omstilling som finnes i denne industrien påvirker andre næringer og bidrar til å løfte frem nye.

Og vi trenger den nå, mens vi kanskje har de beste forutsetningene for å omstille oss i tide. På Vestlandet er de ledende olje- og gassmiljøene som vi vil trenge i mange år fremover, bedrifter som vil fortsette med å kutte utslipp og jakte på mer effektive løsninger og samtidig utvikle en fornybar energinæring som for eksempel innen havvind.

Les også

BTs Hans K. Mjelva: «Medan småkongane på Vestlandet heignar om si tue, byggjer næringslivet landsdelen nedanfrå»

I Grieghallen møtte vi små og store bedrifter som tar ledelse innen digitalisering og utvikler både nye produkter og nye tjenester. Vestlandet kan hjelpe til å dekke matmangel i verden med bærekraftig produksjon av marine proteiner. Vestlandet kan bli en verdensledende eksportør av maritim teknologi, samt stå helt i front i utviklingen av karbonfangst- og lagring.

Skal vi få til dette, må vi samle oss om et bredt sett av virkemidler:

 • Staten må spille en rolle som innovatør og tilrettelegger, i nært samspill med næringslivet. Vi bør finne nye måter å avta risiko når vi nå skal satse på næringer knyttet til havet, og blå/grønn bioøkonomi.
 • Vi må sikre et utdanningsløft, der vi bygger den rette kompetansen for fremtiden, det krever nytenking i både organisering og innretning av skolene våre, slik Vestlandsmeldingen skisserer.
 • Vi må satse på forsking og utvikling, også med langsiktige perspektiver utover det markedet etterspør her og nå.
 • Vi må sikre oss at vi har et effektivt virkemiddelapparat for å bistå næringslivet i å ta tidlige og tydelige grep.

Vi er derfor grunnleggende enig i Vestlandsmeldingens grunntone: Dette kan Norge og Veslandet, bedre enn de fleste. Den norske modellen er faktisk svært omstillingvennlig.

Vår suksess er nær knyttet til vår åpenhet mot verden der ute og en forståelse av at det eneste som er konstant, er behovet for forandring.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg