• PRINSIPIELT: Min motstand mot påstanden om at jeg skulle ha «glemt» en hel undersøkelse, som delvis var fysisk, er ikke bare personlig, men også prinsipiell. Aldring er en voksende følelse av usikkerhet over egen mestring, skriver professor emeritus Else Øyen. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Når helsesystemet går i vranglås

Som mangeårig forsker med høy grad av troverdighet er «kognitiv svekkelse» omtrent den styggeste diagnose jeg kan få.