• MENINGEN MED SKOLE: Flere av oss har begynt å gruble på hva skolen er til for, og på at skolen ikke har utviklet seg i takt med verden rundt, skriver Nicolas Hannestad Christiansen FOTO: Privat

Skolen forbereder oss for fortiden

Gjør som du får beskjed om, sitt stille, kom tidsnok, svar rett, to streker under svaret.