• SKRIVER I BT: Det er ingen god idé å bruke mobil på skolen, mener Polina (9,5). FOTO: Privat

Hvis det hadde vært lov med mobil på skolen, hadde jeg kanskje ikke fått så mange venner