Lar-systemet må knytte seg til spesialutdannede team

Det er ikke umulig å endre liv.

Publisert: Publisert:

MANGELFULLT: Lar-medisin som Subutex brukes til behandling av rusavhengige, men medisin alene er ikke nok, ifølge innsenderen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Sigmund Karterud
Professor i psykiatri, UiO

I Bergens Tidenes gode reportasje om lar-behandling av rusavhengige, uttaler professor Helge Waal at «den tunge bagasjen med traumer, vanskelige familieforhold og psykiske lidelser mange med rusavhengighet sliter med, kan være vel så vanskelig å reparere som avhengigheten alene.»

Han legger til at det å forandre liv er vanskelig. Spesielt når en har «dype tilpasningsproblemer i livet». Jeg er helt enig. Det er vanskelig. Men ikke umulig.

Vi har lenge visst at et stort flertall av de rusavhengige har omfattende personlighetsproblemer. Samtidig vet vi også at det er gjort store fremskritt i kartlegging og behandling av personlighetsforstyrrelser, og at behandlingspessimisme er snudd til behandlingsoptimisme.

Men det er et krevende arbeid. Det krever et spesialutdannet team som jobber tett sammen under tett veiledning.

Les også

Remy ble advart mot å slutte på Subutex. Han gjorde det likevel.

Det er kritikkverdig at lar-systemet ikke har knyttet til seg slike team. Nå kan alltids behandlingspessimistene hevde at det foreløpig ikke finnes god nok kunnskap om effekten av slike team i rusfeltet. Det burde da være en moralsk forpliktelse å søke slik kunnskap.

Bergensklinikken, som var nevnt i reportasjen, har nylig publisert oppsiktsvekkende gode resultater om mentaliseringsbasert behandling av rusavhengige med store personlighetsproblemer.

Det er all grunn til å følge opp denne studien med et randomisert behandlingsforsøk som kan fastslå effekten mer vitenskapelig. Utfallet kan få store konsekvenser for fagpolitikken på området. Slik behandlingsforskning er veldig krevende.

Styrende krefter i Forsknings-Norge har i mange år satset på biologisk forskning i rusfeltet. La oss håpe at det denne gang, når det kommer søknad fra Bergensklinikken om finansiering, er en vilje til å forske på alternativer og supplement til lar.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg