• MANGELFULLT: Lar-medisin som Subutex brukes til behandling av rusavhengige, men medisin alene er ikke nok, ifølge innsenderen. FOTO: Eirik Brekke (arkiv)

Lar-systemet må knytte seg til spesialutdannede team

Det er ikke umulig å endre liv.