Nå haster det med klimaomstillingen

Endringer kan være ubehagelige, de kan til og med inspirere en perifer aktivistgruppe til å sette bompengestasjoner i brann.

Publisert: Publisert:

Foto: Eivind Senneset

Debattinnlegg

Jakob Grandin
Stipendiat, Institutt for geografi og Senter for klima- og energiomstilling, UiB

Det går for sakte med klimaomstillingen, viser rapporten FNs klimapanel la frem mandag 8. oktober. Den konkluderer med at det er teknisk og økonomisk mulig å møte klimautfordringen. Men for at det skal være mulig i praksis, kreves reduksjoner i klimautslipp fra nesten alle samfunnssektorer i et omfang vi ikke tidligere har vært vitne til.

Og det haster: Rundt halvparten av utslippene må være borte allerede i 2030.

Hvordan 10 prosent av verdens befolkning reiser, spiser, bor og handler, står for 50 prosent av utslippene. Vi må derfor også sikre mulighetene for rask omstilling av andre samfunnsområder enn de rent tekniske. Hvis vi reduserer utslippene til disse 10 prosentene til samme nivå som en gjennomsnittlig EU-borger, vil vi redusere globale utslipp med 30 prosent.

Vi i Norge tilhører denne lille delen av verdens befolkning, som har både gode økonomiske forhold og et historisk ansvar for å redusere utslippene raskere enn andre.

For å akselerere omstillingen må vi derfor se på samfunnets sosiale og politiske dimensjoner. Samfunnsvitenskapelig forskning kan bidra til å forstå hvordan vi best implementerer klimatiltak og hvordan vi kan oppnå en klimaomstilling som er så rettferdig og attraktiv som mulig.

Endringer som dette kan være ubehagelige for noen; de kan til og med inspirere en perifer aktivistgruppe til å sette bompengestasjoner i brann. Men klimaomstillingen handler nettopp om aktive politiske valg. Enten kan vi umiddelbart forandre måtene vi lever og skaper velstand på, eller vi kan få en verden der klimakatastrofer gjør mange steder ubeboelige.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg