Skolten trenger utvikling, Tryti

Folk i stedet for cruiseskip vil løfte Skolten og Bontelabo, men dessverre er ikke byrådet interessert.

SKOLTEN: Cruiseskipene forurenser og gjør området til en øde utpost, skriver innsenderen. Han ønsker å flytte skipene til Dokken og erstatte dem med folk, restauranter og arbeidsplasser. Eirik Brekke

Erik Tønjum
Leder, Innsatsgruppen for Skolten Havn

Skolten Havn er et uavhengig initiativ som foreslår å endre hele området Skolten-Bontelabo fra dagens havne- og næringsområde til sentrumsformål med blanding av bolig, handel og næring.

Hensikten er å øke befolkningen i sentrum og gi dette fantastiske området til alle bergensere i form av gode byrom, restauranter, kafeer, butikker og arbeidsplasser.

I dag er området lite tilgjengelig og tilfører byen fint lite, til tross for sin helt unike beliggenhet. Dagens bruk bidrar dessuten til at festningsparken ligger som en øde utpost knappe 100 meter fra folkelivet på Bryggen.

Vi som står bak initiativet har ikke noen eiermessige eller økonomiske tilknytninger til prosjektet. Dette er et rent, uavhengig innbyggerinitiativ for å få til en viktig sentrumsutvikling på byens fineste tomt.

Hovedutfordringen er cruisetrafikken som har godt fotfeste på Skolten og Bontelabo, i tillegg til Dokken. I dag er det tilsynelatende utenlandske feriegjesters reisevalg som bestemmer omfanget av den store tilstrømmingen av cruiseskip til Bergen. Havnevesenet tar begjærlig imot havneavgiftene og viser til at havneloven ikke gir hjemmel til å avvise et økende antall cruiseskip, eller for den del offshorefartøy.

Vi kan nå velge om vi ønsker å fortsette med å tilby kapasitet til å ta imot inntil syv forurensende cruiseskip samtidig, eller om vi ønsker å redusere kapasiteten til for eksempel tre-fire skip. En slik reduksjon vil kun ta bort toppene og likevel gi god cruisekapasitet, sett i forhold til totalt antall anløp og sesongens lengde.

UTFORDRES: Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti bes om å se om mot fremtiden, ikke mot middelalderen. Leif Gullstein

Ved å redusere cruisekapasiteten vil Skolten-Bontelabo kunne frigjøres til sentrumsformål som Skolten Havn-initiativet foreslår, uten at Visjon Dokken påvirkes i særlig stor grad. I Visjon Dokken-forslaget er det allerede lagt opp til cruisehavn. Den må imidlertid utvides med kapasitet til ytterligere ett til to skip, for å kunne avvikle cruisetrafikken på Skolten/Bontelabo, gitt at man samtidig reduserer totalkapasiteten til tre til fire samtidige skip.

Med omkring 300 dekar tilgjengelig areal på Dokken vil en nevnt utvidelse kun beslaglegge ca. fem prosent av Dokken. Det er en relativt lav pris å betale for Skolten Havn. En begrensning til fire cruiseskip per dag bør gjøres uavhengig av Skolten Havn, av så vel miljøhensyn som av hensyn til øvrige besøkende i Bergen sentrum.

Bergen bør være såpass ambisiøs at målet må være å realisere både Visjon Dokken og Skolten Havn.

Innsatsgruppen for Skolten Havn presenterte initiativet for alle de politiske partiene i Bergen i 2015. Høyre- og Frp-byrådet var positivt, og rett før valget diskuterte vi et forslag om at Høyre skulle be planetaten om å utarbeide utredning av konseptet. Ledende bystyremedlemmer i Frp og KrF var også positive. MDG fattet et vedtak om at de skulle støtte initiativet. Arbeiderpartiets Geir Steinar Dale har tidligere uttalt til BT at forslaget var «visjonært og fremtidsrettet».

Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk, som eier og forvalter Bergenhus festning, var også positiv til en sentrumsutvikling på Skolten/Bontelabo, ettersom de ønsker mer aktivitet i festningsparken i form av vern gjennom bruk.

Så kom valget høsten 2015, og Ap, KrF og Venstre overtok byrådsmakten. Den nye byråden for byutvikling, Anna Elisa Tryti (Ap), syntes ikke noe særlig om sentrumsutvikling på Skolten. Tryti, med bakgrunn som middelalderhistoriker, har siden 1990-tallet ivret for utvidelse av fredningsområdet rundt Bryggen, og forslaget vårt til byutvikling på Skolten passer ikke inn i hennes planer.

Etter å ha fått støtte frem til valget i 2015 fra tidligere byutviklingsbyråd Henning Warloe (H), stoppet nå initiativet for Skolten Havn helt opp. De fleste som driver eiendomsutvikling i Bergen har siden da erfart hva det vil si å ikke ha Trytis byrådsavdeling på sitt lag.

I Oslo har de klart å forvandle nesten hele sentrumshavnen fra industri- og havneformål til attraktive sentrumsformål. I Bergen ivrer byutviklingsbyråden for å øke vernesonene i indre havn. To byer i fullstendig utakt; den ene sikter mot fremtiden mens den andre søker tilbake til middelalderen.

Er befolkningene på hver sin kant av landet så vidt forskjellige eller det bare ekstremt personavhengig hvem som sitter bak byutviklingsroret? Vår erfaring tilsier det siste.

Vi har sendt inn forslag til omdisponering av Skolten-Bontelabo fra havneområde til sentrumsområde i forbindelse med den forestående rulleringen av kommuneplanens arealdel. Men med rødgrønt bystyreflertall er vi ikke særlig optimistiske.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg