• STORE SKILNADER: Ei undersøking syner at så å seie alle SV-veljarar følgjer med på #metoo-saka, mot berre litt over halvparten av alle Frp-veljarar. Det er også fleire kvinner enn menn som følgjer saka, skriv Brita Ytre-Arne og Jan Fredrik Hovden ved Universitetet i Bergen. FOTO: Grafikk: Endre M. Lilletvet / Kjelde: UiB / Fotogrunnlag: Scanpix og Shutterstock

Kven følgjer med på #metoo?

Kampanjen har raskt vorte eit globalt fenomen. Men det er vesentlege skilnader mellom kven som følgjer saka, både etter alder, kjønn og partipolitisk tilhøve.