Venstrepopulistisk vrøvl

Rød Ungdoms nestleders argumentasjon ligner gammel marxistisk tenking. Ispedd litt populisme blir det en ytterst usmakelig cocktail.

SLÅR TILBAKE: Dette innlegget fra Rød Ungdom var «fascinerende virkelighetsfjernt», ifølge Carl Christian Grue Solberg (H). Faksimile: BT lørdag 2. juni 2018.

Debattinnlegg

Carl Christian Grue Solberg
Formann, Høyres Studenterforening i Bergen

Nestleder i Rød Ungdom Eirik Wichstad tegner i BT 2. juni et fascinerende virkelighetsfjernt bilde av utfordringene knyttet til velferdsstatens bærekraft.

Wichstad målbærer en venstrepopulisme som ikke har noe godt for seg. Det er så mange feilaktige påstander i hans innlegg at det er lett å mistenke han for å lese Karl Marx fremfor oppdatert statistikk og fakta.

For det første kan historiefortellingen i beste fall omtales som særs kreativ. Velferdsstaten er ingen sosialistisk idé. Norges første sosiale trygdeordning ble foreslått av Emil Stangs Høyre-regjering. Ulykkestrygden for industriarbeidere ble vedtatt i 1894.

Velferdsstaten er et norsk politisk felleseie alle partier har bidratt til utformingen av. Høyre har i moderne tid hele veien gått inn for en videre utbygging av velferdsstaten, under en viktig forutsetning: At vi har råd til det.

For i motsetning til Rødt, er Høyre et bredt folkeparti som tar ansvar ved å styre landet. Vi er ikke bare opptatt av at dagens befolkning skal kunne nyte godt av velferdsstaten, vi er av den oppfatning at også kommende generasjoner har krav på velferdsgoder. Ikke trekk opp stigen etter deg, Wichstad.

KARL MARX: Skribenten fra Rød Ungdom leser nok denne forfatteren, men han bør også lese oppdatert statistikk og fakta, ifølge innsenderen. NTB Scanpix / arkiv

I 2030 vil statens utgifter vokse raskere enn statens inntekter, slår Perspektivmeldingen slår fast. Dette er ikke noe «høyrepartiene» har funnet på, det er uavhengig forskning. Konsekvensene av dette er at vi på sikt må gjøre noe med utgiftssiden. Jo høyere verdiskapning vi har, jo større inntekter har vi. Dette betyr at behovet for kutt vil være mindre.

De skattekuttene Wichstad referer til, har vært moderate og har bidratt til å sikre norske arbeidsplasser ved å gjøre norske bedrifter konkurransedyktige. Dette styrker velferdsstaten, ikke svekker den.

Les også

Les innlegget som Høyre-politikeren skriver om: «Vi har råd til velferd»

I Wichstads politiske kretser drømmer man stadig om planøkonomi. Grunnen til at Arbeiderpartiet sluttet med planøkonomisk styring og subsidiering av ulønnsom statsindustri, var at alternativet fungerte langt bedre. Rødts utopi er rett og slett intet paradis, det er en langt dårligere versjon av vårt eget samfunn.

Er du virkelig villig til å akseptere mindre velferd, dårligere tjenester og dårligere kjøpekraft fordi du prinsipielt er mot en styrt kapitalisme, Wichstad?

Som andre radikale sosialister, forholder Wichstad seg til en skrivebordsteori som beviselig fungerer svært dårlig. Med partiet Rødts historie in mente, er det vanskelig å ikke trekke paralleller fra Wichstads argumentasjon til gammel marxistisk tenkning. Ispedd en god dose populisme blir det en ytterst usmakelig cocktail. Dessuten er ikke Wichstads svartmaling av dagens Norge engang i nærheten av å stemme.

Hva Wichstad ser når han ser ut av vinduet, er ikke godt å si.

Les også

Valgekspert: Ap kan miste 80 ordførere i valget

Faktum er at sysselsettingen nærmer seg rekordgod. Norge går så det griner! Flere og flere inkluderes i arbeidslivet. Norsk næringsliv skaper verdier som aldri før. Den økonomiske veksten går stadig opp, arbeidsledigheten går ned, og det skapes flere arbeidsplasser.

Dette gjør at Ola og Kari kan nyte godt av bedre tjenester og bedre kjøpekraft. Wichstads politiske virkemidler er ikke egnet til å gjøre dagens velferdsordninger bedre. Mest alvorlig er det likevel at han ikke ser ut til å ha solidaritet med kommende generasjoner.

I Høyre er vi opptatt av milliarder fordi vi er opptatt av mennesker. Å knuse sparegrisen til junior for å kunne betale egne regninger er verken en varig eller en ansvarlig strategi.