Er det virkelig nødvendig å skatte av tips?

DEBATT: Motivasjonen til å gi det lille ekstra på jobb forsvinner.

DEMOTIVERENDE: Beskatning av tips fører til dårligere service, mener innsenderen. NTB Scanpix

Ingrid Louise Storebø
Arbeidsutvalget, Hordaland Unge Høyre

I det nye statsbudsjettet er det blitt gjort endringer i skattereglene. Arbeidsgivere må heretter innrapportere tips og driks som skattepliktig lønn. Dette er jeg svært kritisk til.

En mulig konsekvens av endringen er at ansatte blir nektet å ta imot tips og driks, utelukkende for at arbeidsgiveren skal unngå ekstra arbeidsgiveravgift. Resultatet kan bli at en servitør som i snitt får 500 kroner i tips pr. skift, får inntekten redusert med 115.000 kroner i året.

Som ung student kjenner jeg mange som jobber i servicebransjen ved siden av studier. Tidligere har de fått skattefri tips, som har hjulpet dem i hverdagen og vært en ekstra bonus for det gode arbeidet, slik tipsordningen er ment å være.

Tipsordningen i dag fungerer slik at alle de som er på jobb, inkludert kokkene på kjøkkenet, får tips som er likt fordelt på alle som har jobbet den dagen. Med den nye tipsordningen halveres denne summen, og til sammen står de ansatte på slutten av dagen igjen med nesten ingenting. En slik ordning er demotiverende for mange ansatte, og kundeservicen forsvinner sakte, men sikkert.

Bergen Unge Høyre er imot en slik ordning og mener at den gjør mer skade enn nytte. Derfor vil vi ha den fjernet. Ikke bare gjør den hverdagen til mange litt vanskeligere, men motivasjonen til å gi det lille ekstra på jobb forsvinner. Personlig mener jeg det overhodet ikke er nødvendig å skatte av tips, og at dette er en feilprioritering av regjeringen.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg