• SKAM: Skam over at en har rusproblematikk i familien bidrar ofte til at pårørende ikke oppsøker hjelp, skriver Gerd Helen Irgens. FOTO: Marita Aarekol

Skammen over å ha rus i familien

Som pårørende vil mange erfare å leve i en kronisk, ofte skjult, bekymrings- og krisetilstand.