En trøtt lege er en farlig lege

På slutten av uken, når jeg har jobbet 58,5 timer og det er 8,5 timer igjen av vakten, pleier jeg å unne meg et ekstra glass saft fra dispenseren. Vel blåst.

Publisert Publisert

60-TIMERSUKE: Jeg kan ikke å tro på at det er forsvarlig å legge fire-fem, eller 38 slike uker etter hverandre. Da blir jeg oppriktig bekymret for pasientsikkerheten, skriver Eirik Nydal Adolfsen.

Debattinnlegg

  • Eirik Nydal Adolfsen
    Tillitsvalgt, Haukeland Universitetssjukehus
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Leger i sykehus skal kanskje streike. Hvorfor det? Svaret inneholder tall og regnestykker som er helt fremmed for deg, og ord som ligner så mye på hverandre at du ikke forstår forskjellen på dem. Dessverre har disse tallene og ordene veldig stor praktisk betydning. Også for sikkerheten til pasienter i norske sykehus.

Eirik Nydal Adolfsen

Jeg er lege. Arbeidstaker. Fagforeningen min heter Den norske legeforening. Den norske legeforening er igjen samlet med andre fagforeninger i Akademikerne.Min arbeidsgiver er Helse Bergen. Et helseforetak. Helse-foretakene er samlet i en arbeidsgiverorganisasjon som heter Spekter.

Spekter ønsker at vi sykehusleger skal legge om vår arbeidstid fra en rullerende arbeidsplan til en individuell arbeidsplan. Det er jeg riv ruskende uenig i. Jeg ønsker å beholde ordningen vi har i dag. Hvorfor det?

Sykehus-sjef:

Les også

Feil kan skje – og vil skje

Sånn har vi det i dag: Leger er unntatt fra arbeidsmiljøloven. Vi har samtykket i å jobbe inntil 19 timer i strekk, og til sammen 60 timer i enkelte uker. Det er mye arbeid. Dette har vi samtykket i fordi 19-timersvaktene og 60-timersukene er jevnt fordelt på en arbeidsplan. Min arbeidsplan strekker seg over 10 uker. Og når de 10 ukene er ferdig, begynner de på nytt igjen. Dette kalles en rullerende arbeidsplan. Hold på hatten, nå skal vi zoome gjennom mine 10 uker, fra start til slutt:

Jeg er på jobb på dagtid alle hverdager, unntatt når jeg har vakt. Når jeg har vakt starter jeg på jobb kl. 15 og går av neste morgen kl. 8.30. Sytten-og-en-halv time, uten hvile. Jeg har vakt fredag, vakt søndag, vakt torsdag, vakt mandag, vakt neste lørdag (dagtid), vakt søndag (dagtid), vakt onsdag, vakt tirsdag, vakt neste lørdag, deretter en vaktfri uke med bare dagarbeid, så en avspaseringsuke, så en vaktfri uke igjen. Og så starter hele remsen på nytt. Vipps. Det er min arbeidstid. Mine 10 uker.

Jeg har én uke der jeg jobber 67 timer, tre uker der jeg jobber mellom 50 og 60 timer, fem uker der jeg jobber mellom 35 og 50 timer, og en avspaseringsuke med 0 timer. I snitt 43 timer per uke. De travle ukene er spredt utover og avløses av roligere uker. Og vet du hva? Alle mine kollegaer har nøyaktig samme plan. Det kalles en kollektiv rullerende arbeidsplan. Når jeg er på min uke nr. én, er Erlend på sin uke nummer to, Line er på sin uke nummer tre, og så videre. Og sånn tikker og går ukene gjennom året. Uavhengig av jul, påske og så videre.

Les også

Feil kan skje – og vil skje

Sogn og Fjordane:

Les også

Fastlege trakasserte og snoka i journalar

Denne arbeidsplanen er laget i samarbeid mellom min arbeidsgiver og tillitsvalgt ved min avdeling. På den måten sikrer tillitsvalgt at de lange vaktene er jevnt fordelt, og at det ikke blir for mange harde uker på rad. Og siden alle legene har samme plan, vet tillitsvalgt at arbeids— tiden til alle legene er forsvarlig. Og sånn er arbeidet organisert for alle sykehusleger. Det er forutsigbart og det er trygt, både for legen og for pasienten.

Spekter vil fjerne disse kollektive rullerende vaktplanene. De vil erstatte dem med en individuell årsplan. Én plan for hver enkelt lege. Gjennomsnittet skal ikke lenger beregnes på 10 uker, men på hele året. Det er to store problemer med dette.

Individuelle årsplaner vil gi arbeids-giver carte blanche til å plassere 60-timersukene akkurat der de vil, og 19-timersvaktene der det passer arbeidsgiver best. Hvis de vet at en lege skal ut i svangerskapspermisjon i april, og en annen kommer tilbake fra permisjon i juni, kan de bestemme at jeg skal jobbe 60-timersuke hver eneste uke i hele mai for å dekke opp alle de ledige vaktene. Med loven i hånd.

Arbeidsgiver kan, absurd nok, faktisk bestemme at jeg skal jobbe 60-timersuke i 38 uker på rad, for så å ha 14 uker helt fri på slutten av året. Det får vi håpe forblir en teoretisk mulighet. Men jeg liker ikke tanken på at det skal være lovlig. En 60-timersuke vil for mange leger bety en uke med tre nattevakter på 19 timer. Man må «døgne’an» tre ganger på en uke. Når jeg går av siste vakt etter en slik uke, er jeg sliten, jeg har vondt i hodet og tankene går tregt, jeg er trøtt på dagtid og får ikke sove på nattetid. Det føles som kombinert jetlag og fyllesyke i et par dager, før man kommer tilbake i normal gjenge. Jeg kan ikke å tro at det er forsvarlig å legge fire-fem, eller 38 slike uker etter hverandre. Da blir jeg oppriktig bekymret for pasientsikkerheten. En trøtt lege er en farlig lege.

Alternativt liv:

Les også

Kommunale sauegjetarar

Det andre problemet med individuell årsturnus handler om ferie og kurs. Arbeidsgiver får lov til å flytte vaktene fra min ferie og obligatoriske kurs til perioder der jeg er på jobb, når jeg allerede har mine vanlige vakter. Jeg må altså jobbe inn min egen ferie før jeg får ta den ut. Og jeg må jobbe inn mitt eget fravær for å dra på kurs som arbeidsgiver drar nytte av.

Spekter mener at dette oppgjøret handler om penger. De sier at legene er mot individuell årsturnus fordi de ikke ønsker å miste «lukrative 20.000-kronersvakter». Det er et effektivt utsagn. Det vekker mistro, og fremstiller legene som pengegriske arbeidstakere som påtar seg uholdbare arbeidstider bare for å tjene store summer. Men det er usant. Mine ekstravakter lønnes med knapt halvparten.

Hvis jeg er borte fra min vanlige vakt, enten på grunn av ferie, kurs eller sykdom, må noen andre ta den ledige vakten. De jobber dermed overtid utover den overtiden som er planlagt, som jo allerede tilsvarer en ekstra arbeidsdag i uken. Og det å lønne en lege i 19 timer med timelønn, overtidstillegg og vakttillegg er selvfølgelig ikke gratis. Og likevel sliter mange avdelinger med å få ekstravaktene dekket. Vaktene er for travle, du rekker ikke å spise, du får ikke hvile, du må snu døgnet igjen og igjen. Og når du allerede har hatt to vakter samme uke blir det for slitsomt å ta en ekstravakt. Som tillitsvalgt kjenner jeg til at leger blir beordret til slike ekstravakter på Haukeland. Det er ulovlig, og det hopper Spekter pent bukk over.

Kronikk:

Les også

En farlig plan

Det skal megles mellom Akademikerne og Spekter fra 5. september. Dette oppgjøret er det viktigste på mange år. Det handler om legenes arbeidstid, ikke om penger. Jeg håper Spekter møter med et reelt ønske om forhandling, og ikke satser på at oppgjøret resulterer i streik og tvungen lønnsnemnd. Jeg ønsker god megling!

Og helt til slutt. Den observante leser la kanskje merke til én ting. Det står at vi kun får jobbe 60 timer i uken. Likevel har jeg en uke med 67 timer. Det skyldes at uken formelt sett beregnes fra midnatt, natt til mandag. Det vil si at når jeg jobber dagtid mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, og deretter vakt fredag og søndag, nullstilles telleverket ved midnatt natt til mandag. Da har jeg jobbet 58,5 timer, med 8,5 timer igjen av vakten. Da pleier jeg å unne meg et ekstra glass saft fra dispenseren. Vel blåst. Nå starter en ny uke. Frisk og uthvilt.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg