Mistillit er et viktig demokratisk verktøy

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) prøver å skremme opposisjonen fra å gjøre jobben sin.

Publisert Publisert

REAGERER: Nå har det ennå ikke blitt varslet eller fremmet noe mistillitsforslag, og det vil ta flere måneder før et slikt forslag eventuelt kan vedtas i bystyre, skriver Henning Warloe (H). Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

  • Henning Warloe
    Bystyrerepresentant (H) og leder av Kontrollutvalget i Bergen
  1. Leserne mener

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) gikk onsdag denne uken ut i media og advarte opposisjonen i bystyret om at hele byrådet vil gå av dersom det blir flertall for et mistillitsforslag mot skolebyråd Linn Engø.

På denne måten satser nok byrådslederen på at han vil klare å skremme i hvert fall SV fra å stemme for et slikt mistillitsforslag. Tirsdag denne uken ble det gjennomført en åpen høring om Vigilo-saken, hvor det er avdekket manglende kompetanse, uklar rolleforståelse og sviktende styring av et svært omfattende og ambisiøst digitaliseringsprosjekt på barnehage- og skolefeltet.

Det er blitt åpenbart at kommunens øverste politiske såvel som administrative ledelse, ikke forstod verken utfordringer, eller risiko forbundet med prosjektet. Sensitive personopplysninger kom på avveie, noe som skapte en potensielt farlig situasjon for flere familier. Høringen skulle belyse hvordan dette kunne skje, og hvem sitt ansvar det var at det skjedde.

Les også

– Vi sov med et balltre i sengen

Når høringen var over, var det flere representanter som ga uttrykk for økt bekymring, og at et mistillitsforslag mot byråden som øverste ansvarlig, kunne bli aktuelt. Dette sier de ikke for å være slemme. De gjør faktisk jobben sin. Dette prøver altså byrådsleder nå å forhindre.

I Bergen har vi såkalt byparlamentarisme som styringssystem. Det betyr at de politikere som sitter i byrådet, får store fullmakter til å styre kommunen fra dag til dag. Selv om de viktigste beslutningene og de store sakene vedtas av de folkevalgte i bystyret, vet de av oss som har vært byråder at det ligger store muligheter og mye makt i stillingen som byråd.

Et samlet byråd avgjør også mange saker, disponerer penger, ansetter toppsjefer i kommunen og utgjør kommunens myndighet i rettslige prosesser og så videre. For at bystyret som øverste organ skal gi fra seg så mye makt og myndighet, er det avgjørende at bystyret har tillit til byrådet.

Det er også helt nødvendig at bystyret har alle muligheter til å følge opp byrådet, og til å sjekke at byrådet og den enkelte byråd gjør jobben sin i tråd med det bystyret har vedtatt, og lover og regler for øvrig.

Alt bystyret foretar seg for å sikre dette, kaller vi for «tilsyn og kontroll». Når bystyrets komité for barnehage, skole og idrett hadde høring sist tirsdag, var det et ledd i bystyrets tilsyn og kontroll. Og hvis et flertall i bystyret som et resultat av høringen skulle bestemme seg for at de ikke lenger har tillit til skolebyråden, er også det en del av bystyrets tilsyn og kontroll.

Les også

Her er feilene som førte til Vigilo-skandalen

Nå har det ennå ikke blitt varslet eller fremmet noe mistillitsforslag, og det vil ta flere måneder før et slikt forslag eventuelt kan vedtas i bystyret. Men at dette er et maktmiddel bystyret kan benytte seg av, er en viktig del av parlamentarismen.

Når byrådsleder på denne måten prøver å skremme opposisjonen fra å fremme eller stemme for mistillit, undergraver han det systemet hans eget byråd fungerer på grunnlag av, nemlig tillit fra bystyret. Ironisk nok skal det kommende tirsdag være et seminar for politikerne i Bergen om nettopp tilsyn og kontroll.

Der skal byrådslederen selv holde foredraget «Hvordan skal byrådet legge til rette for bystyrets arbeid med tilsyn og kontroll?»

Det skal bli interessant å høre byrådsleder Roger Valhammer redegjøre for at tilsyn og kontroll er viktig, men bare så lenge bystyret bestemmer seg for å ha tillit til byrådet. Noe annet er tydeligvis ikke akseptabelt!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg