Hva skjer med Tall Ships Races om bybanen går over Bryggen?

DEBATT: En tunnelløsning sikrer enda flere store arrangementer på Bryggen i fremtiden.

Publisert:

BYBANEN: Hvor lett blir det å gjennomføre slike arrangementer i fremtiden, dersom politikerne vedtar bybane over Bryggen? spør Janicke Runshaug Foss og viser til blant annet Tall Ships Races. Foto: Hedvig Idås (arkiv)

Debattinnlegg

Janicke Runshaug Foss
Styremedlem i Stiftelsen Bryggen og tidligere styreleder i Bryggens Venner

Nok et vellykket arrangement, Tall Ships Races, er avsluttet på Bryggen. Bergensere, folk fra nabokommunene og turister har storkost seg. Vi sitter alle igjen med mange gode minner, og Bergen kommune og arrangørene fortjener all honnør.

Bergenserne vil neppe være foruten prosesjonen over Bryggen på 17. mai. Heller ikke foruten Torgdagen, Bergen City Maraton, Torgdagen, Matfestivalen og Buekorpsenes dag.

Under Fjordsteam, Hansadager og Tall Ships Races var Bryggen stengt i fire dager, under Sykkel-VM i ni.

Les også

Les også: Over 2000 personer fra hele verden i parade over Bryggen i Bergen

Hvor lett blir det å gjennomføre slike arrangementer i fremtiden, dersom politikerne vedtar bybane over Bryggen? Da må driften stanses ved store tilstelninger.

Uten gjennomgangstrafikk har Bryggen derimot en unik mulighet til å bli en arena for arrangementer og kulturhistorisk aktivitet året rundt. En tunnel berører ikke bergensernes storstue, og byens befolkning kan dermed glede seg over mange og enda flere arrangementer på Bryggen.

I Bergenprogrammets utredning «Bybanen Bergen sentrum – Åsane» ble det konkludert med at det knapt var kostnadsmessig forskjell på alternativ 1a (dagalternativet) og 2b (tunnelalternativet).

Dette er også konklusjonen i en tilleggsutredning utført på oppdrag for Bryggens Venner, Stiftelsen Bryggen og Fortidsminneforeningen, avd. Hordaland.

Les også

Se bildene av Tall Ships' Races i Bergen

En tunnelløsning vil totalt sett blir rimeligere enn en dagløsning, når en tar med kostnadene ved omlegging av offentlig infrastruktur, trafikkomlegging i anleggsperioden, arkeologiske undersøkelser og verdien av grunnen.

Trafikken skulle og kunne for lengst vært fjernet fra Bryggen, slik reguleringsplanen fra 2006 har som mål. Mye tyder på at en miljøtunnel kan være løsningen – om en liker det eller ikke. Tunnel bak Bryggen vil gjøre Bybanen til ryggraden i byens kollektivsystem.

En tunnel fjerner minst samme antall biler og busser fra Bryggen som en dagløsning. Tilleggsutredningens foreslåtte underjordiske stopp ved Fløibanen og Sverresborg vil nå innbyggerne i noen av Bergens mest befolkede områder. Tidsbesparelsen på cirka 4,5 minutter vil også føre til at flere vil bruke banen.

Tunnelløsning vil også muliggjøre en høyverdig sykkeltrasé over Bryggen, noe våre politikere på sommerens siste bystyremøte måtte erkjenne er vanskelig med en dagløsning.

Les også

PODKAST: Få med deg den dramatiske historia om Bybanen over Bryggen

Verken Bryggens Venner eller Stiftelsen Bryggen arbeider mot Bybanen. Vi tar ikke stilling til hvilke trafikale løsninger som velges. Men vi arbeider for at Bryggen skal bli fri for all gjennomgangstrafikk, og er imot en bane som sementerer trafikken over verdensarvstedet Bryggen i generasjoner fremover.

Det er et spørsmål om politisk handlekraft og hva politikerne virkelig vil med Bryggen. Høstens kommunevalg vil derfor kunne avgjøre verdensarvstedet Bryggens skjebne.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg