Vindkraft. Løsningen som plutselig ble selve problemet.

DEBATT: Det virker kanskje ikke sånn akkurat nå, men 7 av 10 nordmenn har faktisk et positivt syn på vindkraft på land.

Publisert: Publisert:

VINDKRAFT: Da Olje og Energidepartementet kom på befaring til Dalsfjordfjellet i Gulen i forbindelse med vindmølleutbygging, ble de møtt av lokale aktivister i bunad. Innsenderen spør seg hvordan vi havnet der. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

Espen Borgir Christophersen
Prosjektleder i Norsk Vind Energi AS

For kun kort tid siden var vindkraft en del av løsningen. På landsmøtene i fjor, og en rekke tidligere år, hadde mange partier bildet av en vindmølle i sin visuelle profilering i klimasaken. Det har vært bred politisk støtte på Stortinget om å subsidiere vindkraft.

I energi- og klimaplanene til en rekke norske kommuner er det ønske om å legge til rette for ny vindkraft. Alle kommunene anerkjenner klimaproblemet som prekært, og mange peker på landbasert vindkraft som en del av løsningen.

I tillegg vet vi at vindkraft har bred støtte i den norske befolkningen. Det kan kanskje ikke virke sånn akkurat nå. Men det er faktisk slik at fortsatt har 7 av 10 nordmenn et positivt syn på vindkraft på land.

I tillegg har vi denne våren sett tusenvis av skoleungdommer som skulker skolen, fordi de opplever at klimasaken ikke tas på alvor av politikerne.

Hvordan er situasjonen i dag? Vindkraft på land har nå blitt selve problemet. Vindkraft, det som i går var løsningen, og det som vi i går ville subsidiere, har i dag blitt lønnsomt. På nesten samtlige landsmøter denne våren har det vært fremmet og diskutert forslag, som har gått langt i å stoppe all landbasert vindkraft.

I tillegg ser vi at kommuner og lokallag fortløpende fatter prinsippvedtak mot vindmøller på land. Og det pekes på havvind som den nye løsningen.

Hvordan havnet vi der?

Les også

Les også: Nei, dere «låner» ikke naturen vår, dere raserer den

De få som i dag tør å uttale seg positivt om vindkraft på land, møter sterk motstand. Man anklages for å selge naturen på billigsalg. Man er grådig. Man evner ikke å se verdien av natur og tenker ikke på sine etterkommere.

I forsøkene på å etablere en nyansert diskusjon om fordeler og ulemper, blir man raskt avvist. Fordi man er naiv. Fordi våre fjell og nærområder ikke er til salgs.

Våre fjell er ikke til salgs. I de aller fleste områdene i Norge skal det ikke bygges vindmøller, men akkurat nå kan føles det slik. Kommuner som har vært så «uheldig» å havne innenfor de utpekte områdene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), opplever nå at de har fått en utbyggingsplan for vindmøller hivd i fanget.

Samtidig føler kommuner som har havnet utenfor Nasjonal ramme for vindkraft, at de er fratatt muligheten til å utrede et vindkraftprosjekt.

Hovedutfordringen vi står foran nå, er at mange kommuner og lokallag føler at retten til å selv velge om man skal ha vindmøller er i ferd med å forsvinne. Det er kommunene som best vet hvor det passer med vindmøller, og hvor det ikke passer.

I noen kommuner passer det ikke med vindmøller. I andre kommuner kan det passe med noen få. Og i enkelte kommuner kan det passe med mange.

Å diskutere seg frem til hva som passer, tar flere år. En rekke ting må utredes først, fordi en vindmøllepark er og blir et industriprosjekt.

Det visuelle inntrykket endres totalt. Verdien av tradisjonelt friluftsliv reduseres.

VINDKRAFT: Jeg tror vi skal fortsette å bygge ut vindmøller på land. Men vi må gjøre det i områder kommunene selv mener er egnet, skriver prosjektleder Espen Borgir Christophersen i Norsk Vind Energi AS. Foto: Privat

Man kan plutselig sykle på fem meter brede grusveier, der man tidligere kunne gå i urørt natur. Det arrangeres mosjonsløp for hundrevis av mennesker med pulsklokker i områder man tidligere har kunnet vandre alene uten å møte en sjel.

Samtidig kan prosjektet gi økte inntekter, som kan løse andre utfordringer kommunen måtte ha.

Les også

Har du lest denne? Denne vindparken skal gi strøm til 30.000

Et vindkraftprosjekt har klare fordeler og ulemper. Kommunene kjenner best på om nytten av et vindkraftprosjekt overstiger ulempene. Kommunene må ta avveiningene mellom de lokale interessentene, og det er de som kan finne kompromisser til beste for seg og sine innbyggere.

For å ta beslutningen, må kommunen ha alle fakta på bordet. De må vite konkret på hvilket fjell vindmøllene skal bygges, hvor mange og høye de blir, og hvor mye de støyer. De må vite hvor mange arbeidsplasser kommunen får, og hvilke øvrige inntekter de sitter igjen med.

Først da kan en beslutning fattes.

Uavhengig av hva Nasjonal ramme for vindkraft ender i, må vi ikke ende opp med et system der kommunene plasseres i baksetet. Skal det bygges mer vindkraft i årene fremover, må det gjøres i tett samarbeid med kommunene. Synspunktene lokalt må vektlegges sterkt.

Vi kan ikke ende opp med et system der staten trer vindkraftprosjekter ned over hodene på kommunene.

Dette er heller ikke intensjonen med Nasjonal ramme for vindkraft. Det er ingen utbyggingsplan, og heller ingen verneplan, men noe midt imellom. Intensjonen med Nasjonal Ramme er å gjøre det mer forutsigbart. Og det skal redusere konfliktgraden.

Vi er ikke der ennå.

Les også

Stor motstand mot vindkraft i potensielle vindkraftkommuner

Nasjonal Ramme har generert et fantastisk kunnskapsgrunnlag. For dem som orker og har lyst til å sette seg inn i saken, så kan man nå gå på NVE sine nettsider og lese over 20 fagrapporter som gir en grundig innføring av hva et vindkraftverk medfører av fordeler og ulemper. Dette vil uansett være veldig nyttig når vi nå skal planlegge nye vindkraftprosjekter i tiden fremover.

For jeg tror vi skal fortsette med å bygge ut vindmøller på land. Men vi må gjøre det i områder kommunene selv mener er egnet.

Jeg tror det fortsatt sitter mange politikere rundt om i landet og på Stortinget som mener vindmøller kan være en del av løsningen, både globalt og lokalt.

Men akkurat nå er vindmøller en del av problemet.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg