Foreldre må tåle tenåringenes følelser

«Hei, kjekt å se deg», er en mye bedre start enn å klage på rot.

Publisert:

KREVENDE: Det å begynne på ungdomsskole eller videregående skole kan være krevende for mange ungdommer. Foto: NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Astrid Synnøve Litland, helsesykepleier og førstelektor Høgskulen på Vestlandet; Inger Lise Ringheim, helsesykepleier

Nå er skolestart i gang, og barn og unge er tilbake på skolen etter en lang sommer. For mange betyr høsten en overgang til ungdomsskole eller videregående skole.

Mange gleder seg, noen gruer seg og alle er spente.

Dette er også spennende tid for foreldre. Vil mitt barn trives? Hvordan vil det gå sosialt? Og hvordan vil barnet mitt klare seg faglig?

Astrid Synnøve Litland og Inger Lise Ringheim. Foto: Privat

13-åringen som starter på 8. trinn er midt i en rivende utvikling. Det skjer store endringer både i kropp og følelser, og de er i gang med løsrivelse fra dere foreldre.
Ungdommene som starter på videregående skole har kommet langt i den fysiske utviklingen, de er i full sving med finne ut hvem de er, og hvem de ønsker å være.

Samtidig er det lenge til hjernen er ferdig utviklet. Vi har nå kunnskaper om at hjernen gjennomgår en viktig utvikling også i ungdomsalderen, blant annet områder som er viktige for impulskontroll, bedømmelse, sinnemestring og fremtidsplanlegging. Det er de områdene i hjernen som brukes, som utvikler seg videre, og derfor er det så viktig med god veiledning i denne perioden.

Tenåringene skal gradvis ta mer ansvar for seg selv, men kjære foreldre: Ikke «gi slipp» for tidlig. Følelsesmessig nærhet til foreldre er viktig utover i ungdomstiden, og for mange unge er foreldrene de viktigste støttespillerne når det oppstår ulike problemer.

Den store ungdomsundersøkelsen Ungdata viser at 86 prosent av norsk ungdom mellom 13 og 18 år er svært eller ganske fornøyde med foreldrene sine.

Les også

Råd fra en bestefar: Hvis du ikke har lært det allerede, så lær deg å være takknemlig!

I tenåringstiden blir venner viktigere, og omgangskretsen endrer seg for mange. Vær positiv til nye bekjentskaper, vis interesse og legg gjerne til rette for at de kan ta med venner hjem.

Hjelp ungdommen med å ta ansvar for gode rutiner. Regelmessig kosthold og søvn er viktig både for trivsel og læring, og ungdommer på videregående skole trenger også at disse temaene blir fulgt opp av foreldre!

I familien blir det færre naturlige treffpunkter i denne tiden, og da er det viktig med flest mulige fellesmåltider. Ikke la ungdommen få melde seg helt ut av familien, men signaliser at de er ønsket, også på fellesaktiviteter med resten av familien.

Like viktig som søvn og kosthold, er kontakten og kommunikasjonen dere har med tenåringen. Ungdommer i dag lever i en virkelighet der de hele tiden blir vurdert, både på skolen, under fritidsaktiviteter og sosialt blant venner.

Pass på at du ofte forteller tenåringen at du er glad i ham/henne og stolt av dem, uavhengig av prestasjoner. De trenger å høre at de er høyt verdsatt bare fordi de er den de er.

Gi selvsagt også ros når ungdommen presterer godt, og husk også å rose egenskaper som det å være en god venn og å stille opp for andre.

Ungdommer skal gradvis bli mer selvstendige, og i den prosessen er det naturlig å teste grenser. Som foreldre må dere våge å sette grenser og ta upopulære avgjørelser. Men det er viktig at dere lytter til ungdommen og inngår gode avtaler der det er mulig.

Utviklingen tenåringene går gjennom, kan oppleves som overveldende. Humørsvingninger og sterke følelsesutbrudd kan være vanskelig å forstå for foreldre, men også for ungdommen selv. Pass på at det er du, den voksne, som er den trygge og stabile i slike situasjoner. Du må ikke bagatellisere, men vise forståelse.

Les også

Debatt: Vi må snakke med ungdommer før de stresser seg syke uten å forstå det selv.

Vær forberedt på at ungdommen avviser deg, selv om dere nylig hadde en fortrolig samtale. Ikke ta avvisningen personlig. Hold heller litt avstand og vær rolig når det stormer som verst. Da vet de at dere er der, og kan tåle følelsene de har.

Når vi lever sammen som familie, sier og gjør vi alle ting som ikke er bra. Vær nøye på å si unnskyld, slik at ungdommen din lærer å ta ansvar for uheldige ting som blir sagt eller gjort.

Husk at det er dere voksne som er ansvarlige for å endre den dårlige stemningen som oppstår i huset, uansett hvem som forårsaker den. Ungdommene har ofte ikke løsningen.

Måten dere løser dette på, gir ungdommen viktig lærdom om hvordan de kan håndtere konflikter seinere i livet. Å starte på en ny skole kan være krevende, og det er viktig at foreldre er ekstra støttende gjennom denne perioden. Tenk gjennom hvordan ditt første dagsmøte med tenåringen er, enten det er om morgenen eller ettermiddagen.

«Hei, kjekt å se deg!», er en mye bedre start enn å klage på rot.

Lykke til!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg