Stavanger og Trondheim har funnet en mye billigere løsning enn Bybanen

DEBATT: Alternativet deres er aldri blitt ordentlig utredet i Bergen.

Publisert: Publisert:

RIMELIGERE: Stavanger-området er godt i gang med å bygge ut sitt nye bussnett. Prisen pr. meter er omtrent en fjerdedel av kostnadene til Bybanen i Bergen. Illustrasjon: Visco/Rogaland fylkeskommune

Debattinnlegg

Ståle Eeg Nielsen
Medlem av Bergen Høyre

10. mai skriver BT at byrådet vil flytte omstridte bomstasjoner i Åsane. Isolert sett er dette et godt tiltak, men problemene flyttes nå til folket i Nordhordland – samtidig som det totale behovet for bompenger ikke blir redusert.

Årsaken til dette er kostnadsnivået knyttet til bygging av Bybanen. For banen til Oasen har Stortinget lagt til grunn en kostnadsramme på 8,6 milliarder, opp fra 6,2 milliarder. Om verste anslag slår til, nærmer man seg en investeringskostnad på 1 million kroner pr. løpemeter, for et prosjekt som kun 16 prosent av folk i Fyllingsdalen vil ha direkte nytte av, eller rundt 6500 mennesker, jf. BTs oppslag 29. november i fjor. Eneste plussfaktor er at Haukeland sykehus får en enklere tilgjengelighet for de fleste.

Les også

Bakgrunn: Få bor i gangavstand til de nye bybanestoppene

Mot Åsane finnes ikke noe Haukeland sykehus, derimot samme strekning – rundt 10 kilometer (til Åsane sentrum), med tunnel på halvparten av strekningen (slik som til Oasen), og med svært liten dekningsgrad gjennom Sandviken og på strekningen Eidsvåg – Åsane sentrum.

Prislapp? Stortinget har fått oppgitt 8 milliarder kroner, før kvalitetssikringsrapporter begynner å sige inn. Skulle prisen ligge fast, vil dette tilsi en investeringskostnad på 800.000 kroner pr. løpemeter, mens kun 17 prosent av folk i Åsane (eller rundt 7000 mennesker) vil ha direkte nytte av banen, jf. BT 29. november.

I Trondheim bygges det nå ut et elektrisk «Metrobuss»-nett» på i alt 45 kilometer, til en totalramme på 2,8 milliarder kroner, eller en løpemeterpris på kr 62.000. Dette utgjør i underkant av 8 prosent av banekostnadene til Oasen og Åsane. Rundt 40 prosent av befolkningen vil ha direkte nytte av «Metrobussnettet», dvs. 84.000 innbyggere i 2030. Det er 10.000 flere enn i Bergen, som har 100.000 flere innbyggere. Der oppe harseleres det for øvrig over «Bergens-kostnadene».

I Stavanger/Sola/Sandnes kommuner bygger de ut et elektrisk «Busway»-nett på 50 kilometer til en (revidert) kostnad på kr 10,8 milliarder kroner, dvs. 220.000 kroner pr. løpemeter. Av en samlet befolkning på 245.000 vil 58 prosent få direkte nytte av Busway-systemet, eller rundt 140.000 mennesker.

I Trondheim benytter de i stor grad lysregulerende tiltak og tilpassinger i eksisterende veinett, mens i Stavanger bygges for det meste egne felt for bussene – hvilket forklarer forskjellen i kostnader.

Les også

Les også: MDG-topp omfavner bomringen i Bergen

I Bergen vil en altså bygge ut et bybanenett på cirka 37 kilometer til en samlet kostnad på minst 23 milliarder kroner, som cirka 25 prosent av befolkningen i Bergen vil ha direkte nytte av, eller rundt 77.500 mennesker i 2030 (SSB/TØI). Løsningene i Trondheim og Stavanger, derimot, er mange ganger rimeligere og dekker mange ganger flere mennesker.

Når det gjelder Bergensregion Vest, hvor det både i dag og ikke minst fremover bor flest mennesker, finnes ingen fremtidskonsept for kollektivtrafikken, utover at Stortinget har forutsatt «en høykvalitets kollektivløsning» mot vest.

En «høykvalitets kollektivløsning», må bety «Metrobuss» eller «Busway». En ordentlig utredning om dette konseptet har imidlertid aldri funnet sted. Det er på tide at så skjer, og utredningen bør inkludere både Bergensregion vest og Bergensregion nord, dvs. Åsane og Nordhordland. Kan hende vi så kan lage et kollektivnett med betydelig lavere finans- og driftskostnader, og som betydelig flere mennesker kan få glede av enn Bybanen.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg