Hva vil Bergens største parti for studentene?

DEBATT: Det kan gå mot et sjokkvalg for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger. Hva betyr det for byens studenter?

Publisert: Publisert:

HVA VIL DE? Programmet til Bergens største parti sier svært lite om oss studenter, skriver innsenderne. På bildet: Stian Harborg Skare, Trym Aafløy, Cesilie Tveit og Rolf Scott fra «Folkeaksjonen nei til mer bompenger». Foto: FOTO: RUNE SÆVIG

Debattinnlegg

  • Nikolai Klæboe
    Leder, Studentparlamentet ved UiB
  • Truls-Einar Johnsen
    Leder av Velferdstinget Vest

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) kan bli Bergens største parti, viser BTs ferskeste måling. Det er et resultat de andre partiene må ta innover seg, og FNB kan juble over. For oss som representerer studentene i Bergen er det imidlertid viktig å få besvart noen spørsmål.

Med over 30.000 studenter utgjør studentmassen over ti prosent av Bergens befolkning, og er en svært viktig del av både dagens og fremtidens samfunn. Kulturen, idretten, handelsstanden og utelivet lever svært godt av studentene. Programmet til Bergens største parti sier imidlertid svært lite om oss.

SPØR: Truls-Einar Johnsen og Nikolai Klæboe har noen spørsmål til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger.

For studentene er studiene det viktigste, og for oss vil det derfor også i det kommende kommunevalget være svært viktig hva de forskjellige partiene mener om nettopp studiebyen Bergen. Som representanter for studentene i Bergen er vi spente foran høstens valg, ettersom et parti som kan se ut til å ha glemt studentene, kan få så mange representanter i bystyret.

Gjør man et raskt søk i FNBs program, er ordet «student» nevnt én gang. FNB ønsker «å legge til rette for økt utbygging av studentboliger». Bergens tradisjonelt to største partier, Høyre og Arbeiderpartiet, har til sammenlikning et kapittel i valgprogrammet om «Studentbyen Bergen». Hvordan ønsker FNB å støtte oppunder studentfrivilligheten, legge til rette for praksis i utdanningen og være med på å bekjempe ensomhet og psykiske problemer blant studenter? Kort sagt: Hva vil FNB gjøre for å løfte Bergen som studentby?

Les også

Debatt: – Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger har engasjement for bompenger. Resten mangler det på.

Noe som har blitt jobbet med det siste året, er at studenter som melder flytting til Bergen skal motta en studentpakke med for eksempel gratis kollektivtrafikk fra Bergen kommune. Flere kommuner har innført liknende ordninger, og i Stavanger skal også ti prosent av merinntektene for kommunen gå til studentvelferd.

Et viktig tilbud for studentene i Bergen er helsestasjonstilbudet på Engen, en helsestasjon for ungdom og studenter. Kommunen har nylig hevet sin øvre, ordinære aldersgrense slik at studenter og andre opptil 23 år kan benytte seg av andre helsestasjoner i kommunen. Det er bra, men fortsatt er det utfordringer knyttet til kapasitet og åpningstider.

FNB vil legge til rette for flere studentboliger i Bergen. Utbygging av studentboliger har vært drøftet lenge i kommunen, og er i stor grad fortsatt et problem som står uløst. En av de største utfordringene har vært knyttet til at kommunen ikke ønsker å selge tomter til under markedspris. En annen utfordring er at det er stor rift om de sentrumsnære tomtene, og mange, også studentsamskipnaden ønsker seg tomter på Dokken og Nygårdstangen, i konkurranse med aktører med store økonomiske muskler. Her har samskipnaden behov for politisk støtte for å kunne bygge studentboliger.

Dette er eksempler på viktige saker som er på agendaen til Bergens politikere i dag, men som enten ikke er nevnt, eller forklart hvordan skal gjennomføres i FNBs program. Vil FNB prioritere studentene i disse sakene, eller kommer studentene rett og slett til å bli prioritert bort om FNB kommer til makten? Dette er et naturlig spørsmål å stille etter å ha lest FNBs program, og ikke minst sett hvilke saker FNB har satt på agendaen i mediene.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger startet som en liste med én klar fanesak. Hvis målingen er treffsikker vil de imidlertid bli et parti med en betydelig påvirkningskraft i Bergenspolitikken. Tillit gir ansvar, og som et av byens største partier er det viktig at man tar klare standpunkt for hele kommunen.

Det er på tide at alle tar FNB på alvor, men det er også viktig at FNB tar seg selv på alvor. Bergen er en av Norges største studentbyer og det er derfor viktig med en politisk ledelse som er tydelige på hvordan de vil legge til rette for en bedre studenthverdag og løfte Bergen som studentby.

Har du meninger? Send oss en mail til debatt@bt.no!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg