Ikke ødelegg Bergens egenart!

DEBATT: Da jeg ga meg som aktiv kommunepolitiker i 1995, lovet jeg meg selv at jeg ikke skulle bli en aktiv syvende far i huset, men holde meg i ro i hornet oppe på veggen. Nå må jeg for første gang gjøre et unntak.

Publisert Publisert

FREDET: I 1980-årene var jeg stadig bekymret for de mange forslagene om påbygg av bygningene i bykjernen. Det kom til og med forslag om påbygg på Sundt-bygningen, som førte til at bygningen ble fredet av Riksantikvaren i 1988, skriver innsenderen. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Debattinnlegg

  • Per Kragseth
    Tidligere kommunepolitiker (Ap)
  1. Leserne mener

Per Kragseth Foto: Arne Hofseth (arkiv)

I byrådets forslag til ny arealplan, presentert i Bergens Tidende fredag 29. mars, foreslår byrådet å fjerne bestemmelsen om maksimal byggehøyde. Dette er ikke bra.

I 1980-årene var jeg stadig bekymret for de mange forslagene om påbygg av de flotte bygningene i bykjernen. Det ville etter min mening forandre bykjernens egenart. Det kom til og med forslag om påbygg på Sundt-bygningen, men den ble fredet av Riksantikvaren i 1988.

Jeg tok derfor initiativ til en verne- og byformingsplan for sentrum med maksimal byggehøyde. Dette var nok det viktigste jeg var med på som aktiv kommunepolitiker. Som nyvalgt leder for hovedutvalg for byutvikling (bygningsrådet) fremmet jeg på utvalgets møte 21. februar 1988 forslag om at det ble utarbeidet en bygningsmessig verneplan for sentrum som forutsatte rammer for bygningsmessige endringer. Den ferdige planen ble vedtatt av bystyret i desember 1991.

Les også

Slik vil byrådet stramme til boligbyggingen

Verne- og byformingsplanen har som mål at Bergen skal få et forbilledlig bymiljø. Det er derfor viktig å ta de rette hensyn når utbyggingsplaner skal utarbeides og iverksettes, og samtidig gjøre det klart at dette må være en prioritert oppgave for den kommunale forvaltning.

Planen setter rammer for fremtidige rivnings-, nybyggings- og påbyggingsprosjekter i Bergen sentrum, slik at disse kan tilpasse seg sine omgivelser både i volum og målestokk.

Planen setter en øvre grense på 27 meter for sentrumsbygninger, og er et viktig element for å ta vare på Bergens unike bygningsarv. Altfor mange byer har hatt en utvikling som fullstendig har ødelagt det særpreg som har karakterisert dem gjennom flere hundre år av deres historie. En fjerning av høydebegrensningen vil være et alvorlig angrep på intensjonene i verne- og byformingsplanen.

Det er viktig å forsøke å forhindre en slik utvikling. Bestemmelsene i plan- og bygningsloven er ikke tilstrekkelig. Det har vært en rekke forslag til høyere bygg, blant annet Kjelstrup Olsens forslag til nybygg på Mølleneset. Alle forsøk er hittil blitt stoppet.

Bergen by er uten tvil Norges vakreste by. Byens egenart er skapt gjennom snart 1000 års historie. La ikke arkitekter og investorer ødelegge denne egenarten.

Min bønn til byrådet er: Ikke fjern bestemmelsen om maksimal byggehøyde. Jeg ber innstendig byrådet og de andre folkevalgte i bystyret tenke seg om før denne vakre byen blir ødelagt.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg