Byrådspartiene bør ikke kjøre solo

DEBATT: Jeg oppfatter fylkesmannens innspill som en trussel mot demokratiet.

Publisert: Publisert:

LØSNINGER: Forutsigbarhet er en grunnleggende forutsetning for god byutvikling. Det betinger bred politisk enighet om de overordnede og langsiktige linjene som nedfelles i kommunens planer, eksempelvis kommuneplanens arealdel, skriver innsender. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

Norvald Bjarne Visnes
Bystyrerepresentant, fraksjonsleder Komité for miljø og byutvikling, Høyre

Det er med stor bekymring jeg registrerer byrådets håndtering av Kommuneplanens arealdel (KPA) så langt. De har avholdt bydelsvise innspillsmøter og lagt frem noen såkalte prinsippsaker, noe de beskriver som en demokratisk prosess. Parallelt med dette har de kjørt sitt eget løp og avholdt en rekke møter med fylkesmannen hvor de til slutt «låser» saken ved å bli enige både om plankart og bestemmelser.

Det hele avsluttes med Fylkesmannens brev av 24. januar 2019, hvor han etter mitt syn legger ned veto mot enhver endring som bystyret måtte ønske å gjøre, det være seg både plankart og planbestemmelser.

Det er jo rett og slett å si at «gjør dere ikke som jeg vil, så blir det innsigelse».

Les også

BT-leiar om planen: – Bergen er på veg vekk frå den bilbaserte byutviklinga. Det er på høg tid.

Jeg trodde det var slik at byrådets forslag til ny KPA skal behandles av komite og bystyre på et fritt grunnlag. Kanskje kommer det i den forbindelse forslag til fornuftige endringer.

Eksempelvis vil Komite for miljø og byutvikling invitere til innspillsmøter 24. og 25. april. Med fylkesmannens ultimatum vil jo dette i realiteten bli et spill for galleriet. Hva er vitsen med å komme med endringsforslag når fylkesmannen har bebudet innsigelse mot enhver endring?

Norvald Visnes, fraksjonsleder komite for miljø og byutvikling (H). Foto: Hans Jørgen Brun

En like stor trussel er byrådet som bidrar til å «låse» saken før den leveres til bystyresiden. Byrådet gir seg jo på alt Fylkesmannen har innvendinger mot uten sverdslag. Ta for eksempel naustområdene. Her har fagetaten forsøkt å følge opp signalene fra komite og bystyre, men nei. Byrådet gir etter når fylkesmannen sier nei. Det er ikke et godt og velfungerende lokaldemokrati. Det er å gi fra seg all makt og overlate byutviklingen av Bergen til noen andre enn dem som er valgt til å gjøre jobben.

Har verken fylkesmannen eller byrådet fått med seg Grunnlovens nedfelte prinsipp om kommunalt selvstyre? Jeg oppfatter fylkesmannens innspill som en trussel mot demokratiet. Og jeg er bekymret for innbyggernes mulighet til å påvirke i en av de viktigste sakene for Bergen de neste åtte årene.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg