Navarsete misforstår

Det går ikke an å si at sikkerheten i Norge ikke styrkes nå.

FORSVARET: Liv Signe Navarsete hevder at Sjøheimevernet skulle trygge kysten, en ambisjon som er valgt bort for lenge siden, skriver Inge André Utåker. NTB scanpix

Debattinnlegg

Inge André Utåker
Styremedlem Bergen Høyre

Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne Liv Signe Navarsete skriver at Høyre nedprioriterer Forsvaret. Det er feil.

Navarsete har rett i at mange er bekymret for at Forsvaret har blitt svært lite, samtidig som behovet for et godt forsvar har økt. Men det gjør vi noe med ved å bryte trenden med å underfinanisere Forsvaret og heller gi økte rammer for mer trening, bedre logistikk samt fornying og forbedring.

Tildelingene øker, og mer økning er bestemt. Det kan umulig kalles nedprioritering. Hvordan Sp kan garantere at vi ikke vil nå to prosent-målet innen 2024, er temmelig dristig.

Les også

Et moderne forsvar

Navarsete kaller det historieløst når regjeringen vil redusere Heimevernets (HV) størrelse. Historien startet som kjent under 2. verdenskrig som et svar på et behov Norge hadde som okkupert nasjon. Alt er annerledes nå, og HV er under utredning, men nedbemanningen av 7000 soldater vil foregå uten oppsigelser og massivt salg av overskuddsmateriell. Det sier mye om hva som egentlig forsvinner av kampkraft.

Navarsete hevder at Sjøheimevernet (SVH) skulle trygge kysten, en ambisjon som er valgt bort for lenge siden, men som var en hovedinnsats i Norge under den kalde krigen. SHV anno 2016 var uten operativ evne av betydning.

Les også

Ni norske krigsfartøy blir til fire – her forklarer forsvarssjefen hvorfor

En nedleggelse på Andøya vil få store konsekvenser lokalt, og det er legitimt å argumentere distriktspolitisk mot dette. Men det er liten sammenheng mellom den operative evnen (flyene med besetninger og utrustning) og hvilken flyplass de kommer fra. Flystasjonen ligger helt ytterst på kysten og er den flystasjonen i Norge som er desidert enklest for en aggressor å stenge ned.

Maritime patruljefly har sin største verdi idet en situasjon er i ferd med å eskalere, det er da flyenes kapasitet må utnyttes til det ytterste. Maksimal utnyttelse i Barentshavet fordrer minimal flytid til og fra operasjonsområdet og maksimal trygghet for basen. Da har Evenes en bedre kombinasjon enn Andøya.

Regjeringen er i ferd med å gjennomføre en betydelig prioritering av Forsvaret. Med en viss rett kan vi si at det burde vært mer, og det burde kommet tidligere. Men det går ikke an å fremstille det som skjer nå på en annen måte enn at det er en styrkning av Norges sikkerhet. Det beste må ikke bli det godes fiende.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg