Tiggeforbud er det rette

Det er forbausende at særlig venstresiden aksepterer at mennesker står med koppen i hånden.

VIL HA FORBUD: At vi ikke bør støtte kriminalitet, er vel de fleste enige om, skriver innsender. Arkivfoto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Janeke Vatne
SV-medlem

I NRKs «Debatten» om det kriminelle bakteppet for gatetigging i Bergen, fikk Hanne Sophie Greve et direkte spørsmål fra programlederen: «Gir du penger til tiggere?» Ja, svarte hun – hvis de er norske.

Det var et modig svar, særlig fordi svaret jo kan tolkes som et uttrykk for «fremmedfiendtlighet», eller det som verre er. Nå vil en slik tolkning rett nok være aldeles urimelig i akkurat Greves tilfelle, gitt hennes mangeårige innsats for mennesker i nød både i Europa og i resten av verden. Men hvorfor vil hun da ikke at vi skal gi penger til tiggere fra Romania?

For å kunne gi et rimelig godt svar, må vi først gjøre et skille mellom materiell og mental nød. De to tingene hører sammen, men for norske tiggere er det den mentale nøden (rus, psykiatri) som dominerer. For i utgangspunktet er det ingen norske borgere som må sulte i hjel. Og det skyldes vårt velferdssystem. Det har ikke kommet av seg selv, men er et resultat av en lang og hard politisk kamp. Men dette systemet fanger ikke opp alle. Ingen systemer gjør det. Og møter du en nordmann som tigger penger, kan du være ganske sikker på at vedkommende trenger hjelp, i ulike former og av ulike grunner.

Les også

Morten Myksvoll: Farisearane vil forby tigging

Rumenere som tigger på gaten i Bergen, gjør det enten ut fra materiell nød, i Romania, eller som skalkeskjul for kriminalitet i Bergen, jf. NRKs avsløring. For bergensere med giverglede kan det være vanskelig å vite hva som er hva. At vi ikke bør støtte kriminalitet, er vel de fleste enige om. Men bør vi ha et forbud mot ren tigging?

For egen del er jeg ikke i tvil om at et tiggeforbud er det rette, slik det faktisk var i Norge frem til 2006. Min motstand mot tigging skyldes ikke bare at politiet anbefaler et tiggeforbund som ledd i en kriminalitetsbekjempelse. Min motstand skyldes først og fremst at vi må skille skarpt mellom det «å tjene penger» og det «å tigge penger». For arbeiderbevegelsen har det alltid vært særlig viktig at alle kan få anledning til å tjene penger, det vil si få arbeid. At folk skal overleve på grunnlag av almisser, har aldri vært god tone, jf. Einar Gerhardsens visjon om at « ingen skal lenger behøve å stå med luen i hånden». Da er det forbausende at særlig den politiske venstresiden aksepterer at mennesker står med koppen i hånden, i stedet for å anbefale bruk av politiske pressmidler – og hjelpemidler – overfor tiggernes hjemland, Romania.