Sykkelen er effektiv

Det er ikke rart at 784 millioner til sykkeltiltak i Bergen ikke monner, når det er investert og prioritert så mye mer til andre reisemidler.

Publisert: Publisert:

SYKKEL-KAMP: De sterke innfartsårene, parkeringstilbudet, og ”spagettien” på Nygårdstangen ligger som en klamp om sykkelutviklingens fot.

Debattinnlegg

Trygve Andresen
Areal- og transportplanlegger, Asplan Viak AS

BT skrev nylig : ”Det er satset millioner, men får ikke flere til å sykle”. Det er enighet om å øke sykkelandelen, men en må ha en bredere tilnærming enn antall millioner investert om en skal forklare dagens situasjon. Inne i avisen kunne vi lese at det er brukt 784 millioner kroner på sykkeltiltak siden 2002, men sykkelandelen er uendret. Det kom ikke frem hvor mye som er satset på andre transportmidler.

Trygve Andresen

En kikk på Bergensprogrammets nettside viser at det er satset til sammen 20 ganger så mye på andre tiltak i samme periode.

Sykkelandelen er en relativ størrelse. Den sammenlignes med kollektiv-, bilfører-, gangandel, etc.

Når reisevaneundersøkelsene fortas, den siste i 2013, reflekterer svarene hvordan Ola og Kari bergenser har valgt sine reisemidler i hverdagen. Valgene gjøres på bakgrunn av hva som er raskest, mest fleksibelt, trafikksikkert og billig. Det er ikke rart at 784 millioner til sykkeltiltak i Bergen ikke monner, når det er investert og prioritert så mye mer til andre reisemidler!

Bergen får kollektivmillioner:

Les også

- Køprising hjelper oss

Bergen er en betydelig mer spredt by enn for eksempel Trondheim og Oslo. I Bergen er det ca. 20 km i luftlinje mellom Åsane senter og Lagunen. Vi har vi Byfjellene, og motorisert transport har fått store konkurransefordeler ved hjelp av effektive, kapasitetssterke tunneler, og det er god parkeringsdekning i sentrum. Den lave sykkelandelen på 3,5 prosent kan i stor grad forklares ut fra prioriteringene i byplan— og samferdselspolitikken siden 50-tallet.

Hva er visjonen for Bergen som grønn by?

Les også

Bergen må satse på bydelene

De sterke innfartsårene , parkeringstilbudet, og ”spagettien” på Nygårdstangen ligger som en klamp om sykkelutviklingens fot. Sykkel er en effektiv måte å løse sentrumsnær transport. I nederlandske og danske byer har de tidligere hatt bilbaserte systemer, men har valgt å gjøre noe med det. Erfaringen er at dette fører til mer attraktive og konkurransedyktige sentrum, færre konflikter og ulykker. Med el-sykkelens inntog har vi nå et større potensial enn før til å nå store deler av befolkningen, også i Bergen.

BT arrangerer debatt om sykkelbyen Bergen mandag 9. mai kl 18.00 på Litteraturhuset.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg