Overgripere skal leve utrygt

Det er rett og rimelig med medisinsk kastrering og automatisk forvaring av mennesker som er dømt for overgrep.

Publisert Publisert

HANDLE NÅ: Det er mulig at alle andre enn barna det angår har god tid til å avdekke og avverge overgrep, men vi må handle nå, skriver Silje Hjemdal (Frp). Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

  • Silje Hjemdal
    Stortingsrepresentant Frp
  1. Leserne mener

BT kritiserer Frp for sine politiske forslag for å avverge og avdekke overgrep, vold og kjønnslemlestelse mot barn. Jeg reagerer sterkt på kritikken da vi viser politisk vilje til å faktisk gjøre noe med noen av de verste utfordringene vi står overfor i vårt samfunn.

Vi er åpen for alle andre som har konkrete tiltak til hvordan man kan avverge og avdekke vold og overgrep. Det er mulig at andre enn barna det angår har god tid til å avdekke og avverge overgrep, men vi må handle nå. Vårt forslag om obligatorisk helsekontroll, der barn fra null til 11 år tar av seg klær ved veiing og måling, er ikke verre enn et tannlegebesøk. Det er nødvendig, ikke bare for å avdekke, men for å sende noen klare signaler om at det er stor fare for at overgrep og omskjæring vil bli avdekket. Dette gjøres rutinemessig for guttene i dag.

Det er klart personer i førstelinjetjenesten må ha nok kunnskap, men de som kan barns helse best, er helsestasjonene. De følger mor fra svangerskap og gjennom oppveksten. Hva med dem som aldri møter? De usynlige barna skal bli sett, og da er helsestasjonene best.

Les også

«Å beskytte sin datter slik en datter skulle bli beskyttet, når det var deres sønn som forgrep seg, ble for mine foreldre umulig.»

Vi har også sagt at tverrfaglig kompetanse er nødvendig, ikke minst internasjonalt samarbeid. Jeg støtter selvsagt at politiet må få effektive metoder for å bekjempe og forebygge overgrep mot barn på internett. Vi lar ikke barna våre gå alene i mørke smau, det bør vi ikke la dem gjøre på det mørke nettet heller. Derfor har jeg gitt politiet full støtte til et nettpoliti. Det å være der barna og de unge er, det er nærpoliti.

Vi har programfestet medisinsk kastrering og automatisk forvaring av mennesker som er dømt for overgrep. Rett og rimelig. Overgrep mot barn er grov kriminalitet, og det må få større konsekvenser og strengere straff. Barn bør ha krav på den samme rettssikkerheten og tryggheten som voksne.

Med oss i regjering er ingen overgriper trygg. Vi tar barns sikkerhet på alvor. Jeg håper vi får med oss flere partier og journalister på veien til et tryggere samfunn for barna, og et mer utrygt samfunn for kyniske og groteske overgriperne.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg