Vi jobber ikke i mørket

Det er helt feil at vårt arbeid er uten innsyn.

Publisert Publisert

LEGEMIDLER: Kjersti Toppe (Sp) bommer i kritikken på mangel på åpenhet og hemmelige legemiddelpriser, skriver lederen for Beslutningsforum. Foto: Pontus Lundahl

Debattinnlegg

  • Lars Vorland
    leder av Beslutningsforum for nye metoder og administrerende direktør i Helse Nord RHF

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) går hardt ut mot Beslutningsforum for nye metoder i et innlegg i BT. Men hun bommer i kritikken på mangel på åpenhet og hemmelige legemiddelpriser.

Toppe kritiserer blant annet mangel på demokrati og innsyn i Beslutningsforum for nye metoders arbeid. Hun fremstiller vårt arbeid som å foregå i det totale mørke, uten innsyn. Det er ikke riktig.

Det er bare en liten del av vårt arbeid som ikke er offentlig, og det er på grunn av kravet fra legemiddelindustrien om hemmelige legemiddelpriser. På grunn av dette kravet, som legemiddelindustrien har fått støtte for i norsk lov, holdes selve møtene i Beslutningsforum for nye metoder lukket for offentligheten. Vi har vurdert at det ikke vil gi fruktbare drøftinger hvis ikke alle fakta kan diskuteres i sammenheng, og at det blir meningsløst og skulle åpne og lukke møtene alt etter om vi snakker om åpen eller taushetsbelagt informasjon. Også vi ønsker offentlige legemiddelpriser, men det får vi ikke lov til.

Les også

Høie: Det er ikke blitt flere pasienter av pakkeforløpene – dette er pasienter som skulle hatt behandling uansett.

Toppe hopper bukk over at forut for møtene i Beslutningsforum for nye metoder er de vesentligste deler av informasjonen vi baserer våre beslutninger på, offentlig; nemlig metodevurderingene utført enten av Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet. Saksliste for møtene våre er offentlig tilgjengelig på nettstedet nyemetoder.no før møtene, med lenke til metodevurderingene. Kort tid etter møtene blir saksdokumentene offentlige, da dessverre med sladdede legemiddelpriser. Resten er offentlig.

Stortingsrepresentanten bommer også når hun hevder at kriteriene vi prioriterer etter ikke er åpne. Vi prioriterer etter kriteriene hun selv har vært med å vedta i Stortinget gjennom pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften.

Les også

De hadde samme kreftdiagnose. Bare én fikk ny medisin.

Til slutt skal jeg beklage at jeg ikke klart nok har fått frem at det selvfølgelig er Stortinget som har det overordnede ansvaret for sykehusenes økonomi. Toppe siterer meg fra et intervju i Bergens Tidende som om jeg mener at det er de regionale helseforetakene som har det overordnede økonomiske ansvaret for sykehusene og ikke Stortinget.

Mitt poeng er at de regionale helseforetakene har ansvar for å få de bevilgede pengene fra Stortinget til å gå i hop i gode budsjetter. Det er de budsjettene vi har det overordnede ansvaret for. Hvis Toppe har mer penger å gi til legemidler og andre nye metoder, så tar vi gjerne imot dem.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg